Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 1 2013

Oktober

Foto: Måns Langhjelm

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”

Här är det första nyhetsbrevet till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götaland. Nyhetsbrevet kommer att innehålla aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Tillgång till DAWA för enskild veterinär

Nu har du som är djursjukdatarapporterande veterinär möjlighet att logga in i DAWA med e-legitimation för att kunna följa dina rapporterade behandlingar.

Läs mer

Förvaring av personalhundar på djurkliniken

För dig som arbetar på djurklinik och har med dig din hund på arbetsplatsen, tänk på att din hund inte får sitta i bur på kliniken. Det finns regler för hur stort utrymme din hund kräver.

Läs mer 2 kap 24 § L102

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Hillevi Upmanis

Veterinärer – glöm inte att fylla i hästpasset vid behandlingar

Tänk på att du som behandlande veterinär ska kontrollera hästpasset eller anteckna behandlingen i passet vid behandling av häst med vissa läkemedel.
Om en häst måste behandlas med ett läkemedel som gör att hästen inte får användas för livsmedelsproduktion ska du kontrollera att hästägaren har intygat detta i hästpasset. Skriv i journalen att du har kontrollerat passet.

Läs mer

Skarpare hygienkrav började gälla 1 september 2013

För att minska risken för smittsprid­ning mellan djur, samt mellan djur och människor har Jordbruksverket tagit fram nya hygienregler i föreskriften K112, ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen”.

Det blir dessutom nya regler för hund-, katt- och hästägare som har ett djur som fått en aktiv infektion med någon av de antibiotikaresistenta bakterierna MRSA och MRSP. Undersökningsplikt för den behandlande veterinären om vissa kriterier är uppfyllda införs. Det drabbade djuret ska hållas isolerat från andra djur tills minst infektionen läkt ut, och djurägare är skyldiga att informera om smittan till den som måste hantera det smittade dju­ret under denna tid. Det smittade djuret ska också tranporteras separerat från andra djur. Behandlande veterinär ska rap­portera dessa fall till Länsstyrelsen. De nya reglerna började gälla den 1 september 2013.

Läs mer

Foto: Ateljé Clara

De nya reglerna kan gälla dig!

De nuvarande allmänna hygien­reglerna för alla djurhållare förtyd­ligas, med undantag för dem som håller djur i privat bostad. Det ska bland annat finnas möjlighet för den som vistas på en djuranläggning att tvätta händerna med varmt vatten och flytande tvål samt att desinficera händerna. De nya reglerna började gälla den 1 september 2013.

Ändrade samt nya hygienregler införs för fler typer av besöksverk­samheter. Detta berör till exempel lantbruk som tar emot besöksgrup­per, ridskolor, 4H-gårdar samt ett flertal andra verksamheter där be­sökare erbjuds möjlighet till direkt kontakt med djur. Krav på möjlighet till handtvätt för besökare samt information om vikten av god hand­hygien ingår i denna del. De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2013.

Läs mer

Hygienplan hos veterinären

En annan del som regleras i föreskrif­ten är att bland annat veterinärkli­niker ska ta fram och arbeta enligt en hygienplan, för att förebygga uppkomsten och spridningen av vårdrelaterade infektioner. De nya reg­lerna börjar gälla den 1 april 2014.

Läs mer

Djurskydd på Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ska se till att djurhållarna har en god djurhållning som uppfyller gällande bestämmelser. Detta görs genom information, kontroll, åtgärder och uppföljningar.

Uppdraget innefattar hela skalan från förebyggande arbete till att hantera svåra djurskyddsfall. Kontrollarbetet bygger dels på planerade kontroller och dels på hantering av inkomna anmälningar. De planerade kontrollerna är en viktig del av det förebyggande arbetet.

Läs mer

Foto: Hillevi Upmanis

Djurskyddsprojekt

För att nå ut med information samt samordna våra kontroller genomför Länsstyrelsen både kontrollprojekt där information går ut till djurhållare i samband med att tillsyn bedrivs samt rena informationsprojekt. Varje projekt har sitt specifika syfte och mål. Under hösten 2013 genomför Länsstyrelsen följande projekt:

* Kennlar, kontrollprojekt
* Burar och transporter för hund och katt, informationskampanj
* Rasthagar för häst, kontroll- och informationsprojekt

Läs mer

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15.
Övrig tid, ring polisen 114 14! (ytterst akuta anmälningar)


e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.
Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post!Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay