Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 2 2017

juni

Bild

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 2 2017

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län.
I detta nummer fokuserar vi på aktuella ämnen som berör häst.
Vi informerar också om att det nu finns ett journummer till Jordbruksverket som du kan ringa vid misstanke om att ett djur är insmugglat.

Vi på Länsstyrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

Foto: Cecilia Öhman

Kontroll av semintillstånd på häst

Jordbruksverket har av Länsstyrelsen, som har tillsynsansvar, önskat en högre kontrollfrekvens på de gårdar som har semintillstånd på häst. Därför har länsstyrelsen i vår kombinerat våra kontroller av läkemedel på gård med kontroll av fem seminstationer och även vid samma besök kontrollerat hästarnas pass. Detta har slagit ut väl, de som har semintillstånd har ett gott smittskyddstänk och få brister har upptäckts. Totalt har också 236 hästpass kontrollerats.
Du kan läsa mer om regler för semin på Jordbruksverkets webb

Riktlinjer och rekommendationer för infektionskontroll inom hästsjukvård

SVS har tagit fram ett dokument där det finns råd och rekommendationer för hur risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner ska hanteras på exempelvis en hästklinik. Dokumentet är en Pdf och det går att bläddra mellan de 13 kapitlena. Du kan läsa om hygienplan, basala hygienrutiner, desinfektion av ytor och inredning, operationssal, flöden, smittförande hästar och hur du hanterar ett utbrott.
Dokumentet hittar du på SVS webb

Bild
Bild

Fotskabb och mugg studeras i nytt projekt

SVA tillsammans med SLU och Norges veterinärinstitut kommer att starta ett treårigt forskningsprojekt för att studera hästar med mugg och rasp.
Ett av målen med projektet är att utveckla bättre diagnostik och behandling vid mugg, rasp och fotskabb.
Läs mer om projektet på SVAs webb

Jourtelefonnummer vid misstanke om insmugglade djur

Jordbruksverket har nu ett direktnummer, 073-803 43 69, att användas av veterinärer, annan djurhälsopersonal, länsstyrelserna och Tullverket vid misstanke om insmugglade hundar och katter.
Telefonen ska endast användas för anmälningar av hundar och katter som förts in i landet utan att uppfylla införselvillkoren, eller när ett djur uppvisar sjukdomssymtom/aggressivitet som tyder på allvarlig sjukdom.
Telefonen är öppen vardagar 08.00-16.00. På övrig tid hänvisas till 036-12 72 55 (TIB).

Du kan läsa mer om insmugglade djur på Jordbruksverkets webb

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Smittskyddsrekommendationer i försäljningsstall

Länsstyrelserna gemensamt i landet har tagit fram ett dokument som beskriver smittskydds-rekommendationer i försäljningsstall, kontakta oss om du har frågor angående kvarka eller andra smittsamma sjukdomar och försäljningsstall.

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay