Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - JUNI 2017
För dig som arbetar i kommunen med tillsyn av serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt rökfria miljöer och för personer inom andra myndigheter.

Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den 17 maj 2017 fattade riksdagen beslut om en ny lag avseende elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen träder i kraft den 1 juli 2017 och innebär bl.a. att försäljningen nu måste anmälas till kommunen och att en åldersgräns på 18 år för köp införs. Polismyndigheten och kommunen blir tillsynsmyndigheter över försäljningen. Länsstyrelsen blir regional tillsynsmyndighet.

Den 23 maj 2017 anordnade Länsstyrelsen en informationsdag om den nya lagen där vi gick igenom bestämmelserna och vad man behöver tänka på så här initialt. Många frågetecken återstår bl.a. när och vilka föreskrifter som Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram, så det finns anledning att återkomma. Nedan kan du ta del av presentationen samt lagen och förordningen i dess helhet.

Har du frågor om den nya lagen så kan du höra av dig till Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Presentation - lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Dog efter förgiftning från e-cigarettsvätska

Enligt Smålands-Tidningen dog en person efter att ha fått i sig vätskan från en e-cigarett. Diagnosen var toxisk effekt av tobak och nikotin och trots sjukhusvård gick det inte att häva det hjärtstillestånd som uppstod. Enligt Jonas Höjer på Giftinformationscentralen är påfyllningsvätskan med nikotin mycket giftig.

Smålands-Tidningen 26 april 2017

Två män åtalas för illegal tobaksfabrik

I november i fjol slog Ekobrottsmyndigheten till mot fabriken, som ligger i källaren till en butikslokal i Göteborg. I lokalerna fanns enligt åklagaren flera rum som inretts för den storskaliga tobakshanteringen där råtobak ska ha köpts in och bearbetats till att bli röktobak för rullade cigaretter. Tobaken har sålts vidare utan att punktskatter på över tjugotre miljoner betalats in.

www.svt.se

Nya bestämmelser i tobakslagen

Den 20 maj 2016 infördes EUs tobaksproduktdirektiv i svensk tobakslagstiftning. De nya bestämmelserna omfattades av övergångsbestämmelser och började gälla fullt ut den 21 maj 2017. Reglerna innebär bl.a. att cigarettpaket ska förses med kombinerade hälsovarningar och att snusförpackningar ska ha en hälsovarning på två sidor. Den 23 maj 2017 hade Länsstyrelsen en informationsdag om de nya bestämmelserna. Du kan ta del av presentationen nedan.

Under informationsdagen ställdes frågor om vad som gäller vid avstavning i hälsovarningar på tobaksförpackningar. Folkhälsmyndigheten har gått ut med information avseende frågeställningen, se länk nedan.

Har du frågor om bestämmelserna i tobakslagen så kan du höra av dig till Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Presentation - tobakslagen

Information från Folkhälsomyndigheten

Tobakslag (1993:581)

Tobaksförordning (2016:354)

Clickcigariller

I och med de nya bestämmelserna i tobakslagen förbjöds de s.k. clickcigaretterna. Clickcigaretter har en liten kapsel i filtret som ger ifrån sig olika typer av smaker. Detta har gjort att bland annat JTI, Japan Tobacco International, med varumärket Camel har lanserat clickcigariller. I allt väsentligt är det samma sak som clickcigaretter, men istället för papper är de inrullade i tobaksblad. För nämare definition av cigarett, cigarr och cigarill läs EUs direktiv 2011/64/EU artikel 3.1 och 4.1 samt 2007/74/EG artikel 8.1.

Tobaks-konventionen

Den oberoende organisationen Tobaksfakta har tagit fram en ny bok om Tobakskonventionen som beskriver dess innehåll och vad arbetet med den hittills lett till. Boken ger en aktuell bild av tobakskonventionen 2017 och belyser inte bara konventionsartiklarna utan de riktlinjer som kommit till under åren och genomförandet av dem.

Läs, ladda ner eller beställ boken här.

Olagliga cigaretter

Vid ett tillslag mot en fabrik i Lettland påträffades stora mängder illegala cigaretter av märket GOAL. Cigarettpaketen har svensk varningstext, men saknar den märkning som de ska ha enligt de nya bestämmelserna i tobakslagen.

Om den här sortens paket eller andra olagliga cigaretter påträffas vid tillsyn vill Ekobrottsmyndigheten gärna få in sådana uppgifter. Du kan kontakta dem på ebm.goteborg@polisen.se.

Du kan se en filmsekvens från tillslaget här.

Alkoholrapporten 2017

Systembolaget har publicerat Alkoholrapporten 2017. Det är uppdatering av vad som händer på alkoholområdet. Aktuell forskning, ny statistik och trender i konsumtion och skadeutveckling
– och ett särskilt fokus på alkohol och barn.

Tanken är att Alkoholrapporten ska fungera som ett lätttillgängligt kunskapsunderlag för alla som har intresse, privat eller yrkesmässigt, för alkohol och dess roll i samhället.

www.systembolaget.se Alkoholrapporten 2017

Reglering av alkoglass m.fl. produkter

I september 2016 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat analysera och lämna förslag om hur alkoholhaltiga preparat som är avsedda för förtäring bör regleras. Utredaren har nu lämnat ett delbetänkande avseende alkoholhaltiga preparat. I korthet går förslaget ut på att alkoholhaltiga preparat så som alkoholglass regleras inom ramen för befintligt system. Det innebär att preparaten endast får säljas på Systembolaget eller, om du har ett serveringstillstånd, vid servering. Därmed blir kommunen, Polismyndigheten, Konsumentverket m.fl. tillsynsmyndigheter över försäljning och marknadsföring.

Delbetänkande - Reglering av alkoglass m.fl. produkter

Frozen fruit cider

Efter att alkoholhaltig isglass började säljas i vissa butiker och på nätet börjar nu Kopparbergs tillverka "frusen cider". Produkten säljs i flytande form och får själv frysas in av kunden. Enligt Kopparbergs hemsida kommer den att säljas på Systembolaget. Om försäljning kommer att ske på restauranger framgår inte.

Läs mer på Kopparbergs hemsida.

Tillsatser i vin?

Svt-programmet Uppdrag granskning, UG Mat: Det hemliga vinet, har gått igenom hur de mest populära vinerna som vi dricker egentligen tillverkas och vilka tillsatser som tillverkarna använder sig utav.

Se programmet på Svt Play här.

Läs även repotage på svt.se.

 

Mängd alkoholdryck vid provsmakning

I början på maj 2017 gick Länsstyrelsen ut med ett förtydligande av vad som gäller för mängd alkoholdryck som får provas vid provsmakning. Det har fått branschen att reagera. Man håller med Länsstyrelsen om att frågan bör hanteras lika i kommunerna, men inte om den bedömning som gjorts. Nyhetssajten Beernews har i flera artiklar uppmärksamat frågan och företrädare för branschen har skrivit debattinlägg i Göteborgs-Posten.

Otydlig lag kan leda till mindre smakprov

"Meningslöst erbjuda en matsked öl"

Beernews avslöjande blir riksdagsfråga

Flera ansökningar om provsmak på gång

Bryggargillet tar strid för smakproven

Debatt - En matsked öl är inget smakprov

Ta del av Länsstyrelsens skrivelse här.

Folköl populärare

Folköl blir alltmer populärt. I Stockholm har flera butiker som särskilt riktat in sig mot folköl öppnat, enligt en artikel från Dagens Nyheter. I artikeln framgår också att försäljning av folköl även sker genom s.k. ambulerande försäljning, vilket i sådana fall skulle vara i strid med alkohollagen.

Läs mer på Dagens Nyheters hemsida.

Samlad rapport ANDT-strategin 2016

Berörda myndigheters arbete inom ANDT-strategin, en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020, handlade främst om att stödja målgrupper med kunskap under 2016. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Läs rapporten här.

Regionala skillnader i alkoholanskaffning

Av olika alkoholkällor så är Systembolaget vanligast i norr medan resandeinförsel är vanligast i södra Sverige. Det framgår av rapporten ”Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001–2016” som CAN presenterar idag. Rapporten baseras på Monitormätningarna, som följer köp, införsel och hemtillverkning av alkohol.

www.can.se

Alkoholdrickande går ut över studierna

I en studie bland drygt 7 000 svenska studenter som IQ genomförde tillsammans med forskningsenheten STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) 2014 framkom att svenska studenter betraktade alkohol som en självklar del av studentlivet. I studien framkom också att traditioner och kulturen inom studentlivet förstärkte alkoholens centrala roll, att 31 procent av männen och 22 procent av kvinnorna blev berusade minst en gång i månaden och att berusningsdrickande var betydligt vanligare i de yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre. 37 procent av männen och 29 procent av kvinnorna uppfyllde även kriteriet för riskbruk av alkohol. Nästan var tredje hade dessutom presterat sämre i sina studier för att de druckit alkohol dagen innan.

www.iq.se Berusningsdrickande i studentlivet

Samordnad tillsyn

Under sommaren fortsätter Länsstyrelsen att genomföra samordnad tillsyn ihop med bl.a. Lysekil, Strömstad, Tanum och Sotenäs. Vid tillsynen kommer andra myndigheter så som Skatteverket, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket att delta. När Länsstyrelsen följer med kommunerna ut på tillsyn deltar vi som sakkunniga i vår rådgivande och stödjande funktion.

Vill du att Länsstyrelsen ska följa med på tillsyn i din kommun? Hör av dig till jakob.kilner@lansstyrelsen.se så försöker vi planera något gemensamt.

Sommartider

Det här blir det sista nyhetsbrevet innan sommaren. Från oss, Lars, Miia och Jakob, vill vi tacka alla kommuner och andra samverkanspartners för gott samarbete det första halvåret 2017. Vi önskar er alla en trevlig semester med förhoppning om sol och bad och så ses vi till hösten igen. Då tar vi nya tag!

Foto: Martin Fransson

Kalendarium
SEPT
11

Verksamhetstillsyn i Strömstad

 Länsstyrelsen genomför uppföljande verksamhetstillsyn i Strömstads kommun. Tillsynen utförs av Miia Vuolama och Jakob Kilner.

OKT
12

Nätverksträff tobak

 Länsstyrelsen anordnar nätverksträff för länets handläggare som arbetar med tobakslagen. Inbjudan kommer men boka in datumet redan nu.

OKT
25

Nätverksträff alkohol

Länsstyrelsen anordnar nätverksträff för länets handläggare som arbetar med alkohollagen. Inbjudan kommer men boka in datumet redan nu.

NOV
15-16

Förebygg.nu

Du har väl inte missat att anmäla dig till förebygg.nu den 15-16 november 2017. Konferensen hålls i Göteborg och behandlar bl.a. de nya bestämmelserna enligt EUs tobaksproduktsdirektiv.

NOV
24

Verksamhetstillsyn i Göteborg, social resursnämnd

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Göteborgs kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+