Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - MAJ 2017
För dig som arbetar inom kommunen med tillsyn av serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt rökfria miljöer.

Ny lag om handel med e-cigaretter

Den 17 maj 2017 ska riksdagen ta upp frågan om en ny lag avseende e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Förslaget är att lagen ska börja gälla den 1 juli 2017. Det här ställer krav på kommunerna. Bl.a. behöver man ha en organisation på plats för att kunna ta emot anmälningar, egenkontrollprogram och lämna information till de som hör av sig. Vill man kunna ta ut avgifter krävs det också att man är förberedd. Under förutsättning att Länsstyrelsens funktion för alkohol- och tobakstillsyn får uppdraget att arbeta med e-cigaretter så kommer vi att ha ett pass om e-cigaretter under informationsdagen den 23 maj 2017.

Beslut i riksdagen

Regeringens proposition - 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Kommer försäljningen av e-cigaretter att öka?

Idag är det inte riktigt någon som riktigt vet hur stor försäljningen av e-cigaretter är eller kommer att bli. I ett program från Vetenskapens värld (se notisen till höger) kan man se att utvecklingen i bl.a. Storbritannien varit närmast explosionsartad. Utvecklingen skulle kunna bli likartad i Sverige. En ny lagstiftning innebär inte bara att handeln med e-cigaretter regleras, det innebär också att produkten indirekt "legaliseras". Det kan öppna upp för att större aktörer som livsmedelskedjor och liknande börjar sälja e-cigaretter i större omfattning.

– Med tydligare regler kommer e-cigaretter introduceras i fler fysiska butiker. Det kommer förenkla för många av dagens rökare att byta då e-cigaretter säljs i samma butiker som vanliga cigaretter, enligt Ubbe Strihagen VD för Vapoteket.

www.svt.se

Hur skadliga är e-cigaretter?

Att nikotin är både extremt giftigt och kraftigt beroendeframkallande känner de flesta till varför man bör kunna sluta sig till att e-cigaretter inte är helt ofarliga. Frågan är dock hur skadliga de är? I det senaste avsnittet av Vetenskapens värld går man igenom forskningsläget. Att e-cigaretter är mindre skadligt än cigaretter verkar de flesta vara överens om, men kring att det skulle vara en folkhälsofrämjande produkt går åsikterna isär.

Vetenskapens värld (tillgängligt t.o.m. den 21 maj 2017)

Förebygg.nu

Nu är programmet till Förebygg.nu klart och anmälan är öppen. Det är ett spännande program som tar upp frågor som exempelvis alkohol och våld, brottsförebyggande arbete, ANDT och integration, genus och normer, jämlik hälsa och tobakstillsyn.

Länsstyrelsen är en av de myndigheter som är med och arrangerar konferensen. Den äger rum den 15-16 november 2017 i Göteborg.

www.forebygg.nu

Informationsblad från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya informationsblad avseende de nya tobaksförpackningarna och förbudet att ange halten av tjära, nikotin och kolmonoxid på tobaksförpackningar. Informationsbladen är riktade till allmänheten och beaktar inte övergångsbestämmelserna.

Övergångsbestämmelserna gällande tobaksförpackningar upphör att gälla den 21 maj 2017.

Utseende tobaksförpackningar

Halt tjära, nikotin och kolmonoxid

Nya mynt och sedlar

Restaurangbranschen är en av de branscher som fortfarande har relativt stor kontanthantering. Därför kan det vara bra att ha koll på att de nu byts ut. Den 30 juni 2017 blir de gamla mynten och sedlarna ogiltiga.

www.riksbanken.se

Berusning och ånger

Svenskar dricker för att ha roligt och bli berusade men känner ofta skuld och ånger över sitt drickande. Det är ett av resultaten som framkommer i den första större europeiska jämförande studien om alkoholvanor i Europa som släpps idag. CAN har genomfört den svenska undersökningen.

www.can.se

Innehåll i alkoholdrycker

EU-kommissionen vill att det ska finnas ingrediens- och näringsinformation för alla alkoholhaltiga drycker. I dag finns det bara krav på att märka ut allergiframkallande ämnen och volymprocent alkohol.

www.livsmedelsverket.se

Samordnad tillsyn

Under våren och sommaren kommer Länsstyrelsen att genomföra samordnad tillsyn ihop med bl.a. Göteborg, Lidköping, Mariestad, Lysekil, Strömstad, Tanum och Sotenäs. Vid tillsynen kommer andra myndigheter så som Skatteverket, Polismyndigheten och Arbetsmiljöverket att delta. När Länsstyrelsen följer med kommunerna ut på tillsyn deltar vi som sakkunniga i vår rådgivande och stödjande funktion.

vill du att Länsstyrelsen ska följa med på tillsyn i din kommun? Hör av dig till jakob.kilner@lansstyrelsen.se så försöker vi planera något gemensamt.

Kalendarium
MAJ
17

Verksamhetstillsyn i Lidköping

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Grästorps kommun. Tillsynen utförs av Jakob Kilner och Lars Andersson.

MAJ
23

Tobaksdag

Den 23 maj 2017 anordnar Länsstyrelsen en tobaksdag i Göteborg. Under dagen kommer vi att diskutera de nya bestämmelserna avseende märkning som infördes den 20 maj 2016. Anmälan är stängd.

NOV
15-16

Förebygg.nu

Du har väl inte missat att anmäla dig till förebygg.nu den 15-16 november 2017. Konferensen hålls i Göteborg och behandlar bl.a. de nya bestämmelserna enligt EUs tobaksproduktsdirektiv.

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+