Webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrevet Alkohol, tobak och rökfri miljö - MARS 2017
För dig som arbetar inom kommunen med tillsyn av serveringstillstånd, folköl- och tobaksförsäljning samt rökfria miljöer.

Nytt utseende, samma innehåll

Länsstyrelsen inleder året med att lansera vårt nya nyhetsbrev. Som ni kan se så har nyhetsbrevet helt ändrat utseende och fått nya funktioner som att du kan läsa informationen direkt i ditt e-postprogram eller via webben. Innehållsmässigt är det meningen att informationen i allt väsentligt ska vara den samma. Med skillnaden att vi nu försöker ta ett helhetsgrepp på nyhetsbrevet som informationskanal för att det ska kännas relevant och uppdaterat för dig som läsare. Tveka inte att höra av dig om du har tankar eller idéer på hur vi kan vidareutveckla konceptet. Och sprid gärna brevet i era nätverk!

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du att Länsstyrelsens nyhetsbrev ska komma direkt till din inkorg? Anmäl dig till vår prenumerationstjänst längst ner i meddelandet.

Kalendarium

Längst ner hittar du ett kaledarium. Där kan du bl.a. ta del av kommande handläggarträffar, utbildningsdagar etc.

Seminarium om alkoholreklam och alkoholbudskap

Den 28 mars 2017 kl. 09.00-11.30 anordnar Länsstyrelsen tillsammans med IQ och Konsumentverket ett seminarium på temat Alkoholreklam och alkoholbudskap - dess utveckling och regler för tillsyn i Göteborg. Du anmäler dig på Länsstyrelsens webbplats, seminarium alkoholreklam. Anmäl dig senast den 23 mars 2017.

Ny lag om e-cigaretter

Regeringen har lämnat över en proposition till riksdagen avseende handel med e-cigaretter. Förslaget innebär att Sverige nu inför den sista delen av EUs tobaksproduktsdirektiv. Övriga delar som rör märkning av tobaksvaror trädde i kraft den 20 maj 2016. Det nya förslaget innehåller bl.a. regler om 18 år vid köp av e-cigaretter och anmälan vid försäljning. Kommunen blir den myndighet som ska utöva tillsyn över försäljningen. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft den 1 juli 2017.

Pressmeddelande e-cigaretter

Prop. 2016/17:132 - förslag till lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tobaksfritt snus

Swedish Match lanserar ett nytt snus som innehåller nikotin, men ingen tobak. I takt med att reglerna för tobaksprodukter blir allt strängare blir de tobaksfria nikotinalternativen fler. Eftersom snuset inte innehåller någon tobak omfattas det inte heller av tobakslagens bestämmelser och kan därför säljas fritt.

ZYN tobaksfritt snus

Film om varningsbilder

Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta har producerat en film om de nya varningsbilderna på tobaksförpackningar. Informationsfilmen Kiosken har bl.a. visats på bio och vill öka kunskapen om de nya reglerna hos en bred allmänhet. Satsningen stöds av Folkhälsomyndigheten.

Informationsfilmen Kiosken

Handla vin på nätet?

Mathem.se hakar på trenden med vinförsäljning via nätet. Regeringen skickade nyligen ut en promemoria i departementsserien Ds 2016:33 Reglering av distanshandel alkoholdrycker. I promemorian föreslår regeringen ett förbud mot distansförsäljning av alkoholdrycker. Distansköp ska fortfarande vara möjligt. Länsstyrelsen tillstyrkte i sitt remissvar (Yttrande Ds 2016:33) regeringens förslag.

En ny föraltningslag

Regeringen har lämnat över ett förslag till lagrådet avseende en ny förvaltningslag. För att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet vill regeringen att reglerna reformeras och moderniseras. Detta påverkar alla myndigheter som arbetar med myndighetsutövning mot enskilda, inte minst kommunerna.

Pressmeddelande en ny förvaltningslag

Lagrådsremiss - en modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

Tillsyn med Länsstyrelsen?

Under våren 2017 tar Länsstyrelsen ett nytt grepp på rådgivningen och kommer att erbjuda sin medverkan vid restaurangtillsyn. Länsstyrelsens handläggare följer med som sakkunniga och kommunen leder tillsynen. Vi har avsatt två tillfällen under våren. Är du intresserad av att Länsstyrelsen ska följa med dig ut på tillsyn? Anmäl dig i sådana fall till jakob.kilner@lansstyrelsen.se. Datum bestäms i samverkan med den deltagande kommunen.

Folkhälsodatabas

Via Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ta del av folkhälsotalen i din kommun. Faktabladen på webbplatsen innehåller färdiga tabeller och diagram för ett urval av de indikatorer som finns i databasen. Indikatorerna utgår från folkhälsopolitikens 11 målområden.

Folkhälsotal

Opreciserat tobaksförbud upphävdes

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt en kommuns tobaksförbud med hänvisning till att det var för opreciserat och endast angav vad som redan står i lagen.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2015-4268

Infosoc.se mål nr 2015-4268 oprecist tobaksförbud (kräver inloggning)

Vårens tillsyn

Länsstyrelsen har påbörjat årets tillsyn. Under våren kommer vi att besöka 10 kommuner. Vid tillsynen kontrollerar vi bl.a. kommunens arbete avseende rökfria miljöer, men även arbetet med serveringstillstånd och folköl- och tobaksförsäljning.

Tobaksprevention - lägesbeskrivning juni 2016

SKL, Sveriges kommuner och landsting har släppt en lägesrapport över kommunernas och landstingens arbete med tobaksprevention. En aktiv tillsyn är en viktig del i det tobaksförebyggande arbetet.

"I Sverige har det bedrivits ett framgångsrikt arbete för att sänka andelen rökare men fortfarande röker och snusar alltför många. Målsättningen med det tobaksförebyggande arbetet är att påverka attityder och normer, minska efterfrågan och tillgänglighet samt bedriva tobaksavvänjning. Med denna rapport vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ge en aktuell bild av vad kommuner och landsting/regioner idag gör inom området tobaksprevention. Avsikten är inte att göra en totalundersökning utan att med breda penseldrag beskriva det tobakspreventiva arbetet i kommuner och landsting idag."

Rapport Tobaksprevention

Festivaler och sexuella övergrepp

I en artikel i Dagens Nyheter kopplar inrikesminister Anders Ygeman samman festivaler och sexuella övergrepp. Han lyfter särskilt fram frågan om festivalernas serveringstillstånd. Länsstyrelsen har under flera år arbetat med kopplingen mellan våld och alkoholkonsumtion och planerar för ett fortsatt arbete med inriktning mot sexuella ofredanden i restaurangmiljö.

DN 2017-01-18

Tillstånd för food trucks?

I Stockholm vill ett av partierna i kommunen att det ska bli möjligt att meddela serveringstillstånd till food trucks, s.k. bar trucks. Socialnämnden i staden är dock kritisk till förslaget.

DN 2017-02-18

Kalendarium
MARS
28

Seminarium om alkoholreklam och alkoholbudskap

Den 28 mars 2017 kl. 09.00-11.30 anordnar Länsstyrelsen tillsammans med IQ och Konsumentverket ett seminarium på temat Alkoholreklam och alkoholbudskap - dess utveckling och regler för tillsyn i Göteborg. Du anmäler dig på Länsstyrelsens webbplats, seminarium alkoholreklam. Anmäl dig senast den 23 mars 2017.

MARS
31

Utbildning ekonomisk granskning

Den 31 mars 2017 anordnar Länsstyrelsen tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten en utbildningsdag i ekonomisk granskning vid utredningar om serveringstillstånd.

Inbjudan ekonomidag

APRIL
04

Verksamhetstillsyn i Mariestad

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Mariestads kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Miia Vuolama.

APRIL
05

Verksamhetstillsyn i Vårgårda

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Vårgårda kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Jakob Kilner.

APRIL
06

Verksamhetstillsyn i Vara

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Vara kommun. Tillsynen utförs av Jakob Kilner och Miia Vuolama.

APRIL
07

Verksamhetstillsyn i Herrljunga

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Herrljunga kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Miia Vuolama.

APRIL
26

Handläggarträff i Vänersborg

Den 26 april 2017 anordnar Länsstyrelsen handläggarträff i Vänersborg. Inbjudan kommer att skickas ut, men boka in datumet redan nu.

APRIL
27

Handläggarträff i Göteborg

Den 26 april 2017 anordnar Länsstyrelsen handläggarträff i Vänersborg. Inbjudan kommer att skickas ut, men boka in datumet redan nu.

MAJ
03

Verksamhetstillsyn i Götene

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Götene kommun. Tillsynen utförs av Jakob Kilner och Miia Vuolama.

MAJ
04

Verksamhetstillsyn i Grästorp

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Grästorps kommun. Tillsynen utförs av Jakob Kilner och Miia Vuolama.

MAJ
17

Verksamhetstillsyn i Lidköping

Länsstyrelsen genomför verksamhetstillsyn i Lidköpings kommun. Tillsynen utförs av Lars Andersson och Jakob Kilner.

MAJ
23

Tobaksdag

Den 23 maj 2017 anordnar Länsstyrelsen en tobaksdag i Göteborg. Under dagen kommer vi att diskutera de nya bestämmelserna avseende märkning som infördes den 20 maj 2016. Övergångsbestämmelserna upphör att gälla fr.o.m. den 20 maj 2017. Vi planerar även att ha ett pass om e-cigaretter under dagen. Det är ännu inte bestämt att Länsstyrelsens tillsynsfunktion på alkohol och tobaksområdet ska ansvara för tillsynen av e-cigaretter, men det är vår arbetshypotes till dess att vi hör något annat. Inbjudan kommer att skickas ut, men boka in datumet redan nu.

NOV
15-16

Förebygg.nu

Du har väl inte missat att anmäla dig till förebygg.nu den 15-16 november 2017. Konferensen hålls i Göteborg och behandlar bl.a. de nya bestämmelserna enligt EUs tobaksproduktsdirektiv.

Förebygg.nu

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+