Webbversion | Skicka vidare

NYHETSBREV FRÅN VÄNERNS VATTENVÅRDSFÖRBUND - FEBRUARI 2017

ÅRSMÖTE 23 mars

Välkommen till årsmötet för Vänerns vattenvårdsförbund torsdagen den 23 mars på Stora Enso Skoghalls Bruk! Förutom ordinarie föreningsstämma kommer vattenvårdsförbundet att informera om arbetet med vattenvårdsplanen och vi kommer få information om hur kommunerna arbetar med att minska bräddningen av orenat avloppsvatten. Efter lunch får vi en guidad visning av Stora Enso Skoghalls Bruk.

Program

Läs mer om årsmötet, samtliga handlingar och länk till anmälan

Nu finns vi på Facebook - @VanernsVVF

Nu kan du följa Vänerns vattenvårdsförbund på facebook, https://www.facebook.com/VanernsVVF/
Gilla vår sida så missar du inga nyheter!

Projekt- och 
examensarbeten

Gör ditt examensarbete vid Vänerns vattenvårdsförbund. På Vänerns webb kan du hitta förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö. Har du några andra idéer på möjliga projekt? Tveka inte att höra av dig till Vänerkansliet!
http://bit.ly/2jvsMeI

Inventering av gäddyngel i en Vänervik

Inventering av gäddyngel i en Vänervik.

Mysis relicta - Pungräka

Undersökning av glacialrelikter
i Vänern, Vättern och Mälaren

I Vänern finns små kräftdjur som har funnits här sedan istiden, så kallade glacialrelikter. Dessa har undersökts årligen sedan 2011 i det samordnade miljöövervakningsprogrammet för Vänern. Det är spännande små liv – pungräkan simmar varje dygn från botten upp till ytan nattetid för födosök, för att vid gryning simma ner cirka 70 meter till botten igen. Undersökningarna genomförs även i Vättern och Mälaren. Även sjön Mjösa i Norge har likartad undersökning. 
I Rapport nr 98 kan du läsa om undersökningen i Vänern, Vättern och Mälaren.

Undervattensväxter 2016 - kortrapport

Sommaren 2016 inventerades undervattensväxter i fyra delområden i Vänern: Arnön, Eskilsäters skärgård, Hagelviken och Millesviks skärgård. Här kan du läsa en sammanfattning om undersökningen.

Vänerns fågelskär 2016 - kortrapport

Sedan 1994 har ornitologerna inventerat häckande sjöfåglar på Vänerns fågelskär. Här kan du läsa en kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen under 2016.

Kalendarium
MARS
23

ÅRSMÖTE

Anmälan, program och handlingar. www.vanern.se

                                               Dela utskicket

Dela på Facebook  Dela på Twitter  Dela på LinkedIn  Dela på Google+