Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 3 2016

oktober

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 3 2016

Här är årets tredje nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Inbjudan till seminarium om mjältbrand och diagnostik

Med medel från Forum för Beredskapsdiagnostik, FBD, ges föreläsningar om hur diagnostiken har utvecklats över åren och om de senaste kända mjältbrandsutbrotten i Sverige (2008, 2011 och 2013), samt Ombergsutbrottet.

Föreläsare: Lennart Melin och Joakim Ågren från SVA, Lars Uhlin och Ulf Lövdahl från Länsstyrelsen Västra Götalands län

Skara 28 november 2016 kl. 12.00–15.00
Hushållningssällskapets lokaler, Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara
Länk till anmälan

Göteborg 29 november 2016 kl. 12.00–15.00
Länsstyrelsens lokaler, S. Hamngatan 3, 411 14 Göteborg
Länk till anmälan

Anmälan senast måndagen 21 november 2016 på länsstyrelsens webbplats.

Kontaktpersoner: Lars Uhlin och Ulf Lövdahl Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen bjuder på fika.
Varmt välkomna!

Frisk utan antibiotika

Skriv ut och sätt upp denna affisch i väntrummet!

Affisch-frisk utan antibiotika

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

App ger veterinärer råd om antibiotika för hund och katt

Distriktsveterinärerna tillsammans med Strama Gävleborg har tagit fram en app. Den finns för iPhone, Android och på webben.

Läs mer och ladda ner!

Försiktighet vid förskrivning av Tramadol

Tramadol, en syntetisk opiat, är enligt uppgift den nya ”innedrogen” bland ungdomar i Sverige och är starkt beroendeframkallande. Tramadol är också ett populärt analgesium som förskrivs till hundar i Sverige.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma er på detta och uppmanar er att vara restriktiv vid förskrivning av tramadol. Det gäller naturligtvis alltid vid förskrivning av läkemedel, men i detta fall finns anledning att inte skriva ut mer än vad som kan anses vara befogat då det finns djurägare som vill komma åt dessa piller. Tramadol finns i följande läkemedel i Sverige. Dolol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol och Zamadol.

Bild
Foto: Cecilia Öhman

Förskrivning av örondropparna Aurizon kräver resistensbestämning

Du som veterinär får bara ordinera behandling med läkemedel innehållande kinoloner eller tredje eller fjärde generationens cefalosporiner när mikrobiologisk undersökning och resistensbestämning visar att verksamt alternativ saknas
Du ska motivera valet av antibiotika i journalen.
Tänk på detta när du planerar att förskriva Aurizon!

Intyg åldersbestämning på häst

Vid passansökan krävs det ibland att hästägaren ska bifoga ett åldersintyg på hästen utfärdat av veterinär. Länsstyrelsen har uppmärksammat att det förekommer att veterinärer utfärdar dessa intyg utan att ha tittat på hästen.
Du ska ha tillräcklig kännedom om det som intyget avser och för att kunna få denna kännedom anser Länsstyrelsen att du måste titta på hästen.
Läs mer om att skriva intyg på Länsstyrelsens webb och Jordbruksverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Hillevi Upmanis

Avlivning på grund av djurskyddsskäl

Djurskyddskontrollanter, länsveterinärer och veterinärer jobbar professionellt med djur och har ett ansvar att främst se till djurets välmående. I vissa fall kan det även innebära att avliva djuret. Detta innebär att vi med jämna mellanrum tvingas ta beslut mot privatpersoners vilja.
Ett beslut om avlivning är aldrig lätt att ta, oavsett om personen som tar beslutet är djurägare, behandlande djurhälsopersonal eller personal på Länsstyrelsen. Beslutet måste ändå tas av någon av dessa parter.

Bedömning baserad på erfarenhet
Vi har nog alla olika syn, utifrån egen kompetens och erfarenhet, på när en sjukdom eller skada är så allvarlig att ett djur måste avlivas. Djurägare bedömer sina egna djurs hälsotillstånd utifrån hur djuret normalt brukar bete sig. Djurhälsopersonal bedömer djurets hälsotillstånd utifrån ett objektivt perspektiv baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Personal på Länsstyrelsen bedömer djurets hälsotillstånd från ett objektivt perspektiv, dels enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och dels ur ett rättsligt perspektiv.

Beslut som väcker känslor
Ibland uppstår det situationer då djurägaren och veterinären hamnar i konflikt om djurets hälsotillstånd. I dessa fall är det länsstyrelsen som gör en bedömning av situationen och fattar beslut om djuret är utsatt för ett sådant lidande att det ska omhändertas. Länsstyrelsen ska då också bestämma vad som ska hända med djuret, till exempel att det ska avlivas.
Detta kan röra upp många känslor hos de inblandade, framför allt hos djurägaren. Känslorna kan vara allt från ilska, hjälplöshet, skuld och saknad. Men framför allt handlar det om kärleken till djuret. Det är naturligt att känna dessa känslor och förståeligt att känslorna riktas mot de personer som tar beslut om avlivning och de som verkställer beslutet, länsveterinären och den behandlande veterinären.
Att behöva försvara sitt handlande (som Länsstyrelse och som veterinär) gentemot privatpersoner är vanligt. När de situationerna uppstår är det viktigt att vi som arbetar med djurskydd, länsstyrelsepersonal och veterinärer, påminner oss om att vårt arbete och de beslut vi tar grundar sig i djurskyddslagen. Våra beslut baseras på olika parters kompetens, vetenskap och erfarenhet och ska inte påverkas av ideologier, åsikter eller hot från andra personer.

Viktigt med samarbete
Länsstyrelsen är mycket glad för det samarbete som finns mellan oss och veterinärkåren. Era professionella bedömningar betyder mycket för Länsstyrelsen när beslut ska fattas. En bra dialog oss emellan är viktigt ur många perspektiv och därför är det också av betydelse att visa att vi delar samma bild när det gäller att se till djurens bästa.
Om du upplever osäkerhet eller ställs inför fall som du inte vet hur du ska hantera är du alltid välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

Djur som påträffas svårt skadade eller sjuka
Om ett djur påträffas som är så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får en veterinär genast avliva djuret. Detta gäller i de fall man inte kan få tag på ägaren, eller om ägaren är okänd, och djuret utsätts för onödigt lidande om det inte avlivas genast.
Läs mer på Länsstyrelsens webb

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay