Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 2 2016

juni

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 2 2016

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Lars Uhlin ny chef på Länsstyrelsen

Lars Uhlin har tillträtt som chef för Funktionen för Förprövning och Veterinära Frågor den 1 maj.
Han har varit veterinär sedan 1990 och har tidigare bland annat arbetat som studierektor vid Veterinärhögskolan och klinikchef i Distriktsveterinärorganisationen.
Länsveterinärer på funktionen som tillhör Veterinär- och djurskyddsenheten är Ulf Lövdahl, Maria Nylén, Heléne Sundqvist och Sara Samuelsson.
Du kan nå oss via växelns telefonnummer 010-224 40 00.
Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens organisation

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Hund i rullstol

Länsstyrelsen gör ibland djurskyddskontroller av hundar som behöver rullstol på grund av bakdelspares eller bakdelsparalys. Då vill vi ofta att en veterinär bedömer att hunden dels skyddas mot onödigt lidande och sjukdom (2 § djurskyddslagen), och dels har möjlighet att bete sig naturligt (4 § djurskyddslagen).
Jordbruksverket skrev år 2011 ett yttrande som, även om det är gammalt, fortfarande kan ge vägledning för hur vi ska bedöma att djurskyddslagens grundläggande bestämmelser är uppfyllda för en särskild hund. Observera att yttrandet inte är bindande utan enbart vägledande. Jordbruksverkets yttrande finns publicerat på Smådjurssektionens webb.

Kan klövspaltsinflammation behandlas med salicylsyra istället för antibiotika?

Hur fungerar det? Hur länge behandlar man? Var får man tag i salicylsyra? Blir korna bra? Hur lång tid tar det? Dessa och många andra frågor dyker upp i huvudet och efter sommaren räknar Ylva Persson på SVA att komma ut med mer information och data från försöket.
– De preliminära resultaten ser väldigt lovande ut, säger Ylva Persson.
En av fördelarna är att man slipper använda antibiotika, och att det är 0 dagars karens vid behandling med salicylsyra. Man använder 100 % ren salicylsyra i bandage lokalt i klövspalten. Man ska inte förväxla salicylssyra med acetylsalicylsyra som ingår i Magnecyl som ju inte längre får användas på livsmedelsproducerande djur.
Är ni intresserade av projektet och vill veta mera? Kontakta Ylva Persson, SVA växel 018-674000!

Läs mer om projektet på SVAs webb
klövspalt
https://www.youtube.com/watch?v=zhnbVLC6a-8

Bild
Foto: Cecilia Öhman

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

Du som tillhör djurhälsopersonalen har tystnadsplikt i din yrkesutövning, det gäller även dem som arbetar tillsammans med dig, exempelvis djurvårdare och praktikanter.
Djurhälsopersonal i enskild (inte statlig) verksamhet är inte skyldig att lämna ut uppgifter utom sådana som Länsstyrelsen behöver för tillsyn av verksamheten eller som följer av anmälningsskyldighet enligt lag.
På Örebros Länsstyrelses webb kan du läsa mer vad tystnadsplikt innebär och när du är skyldig att lämna ut uppgifter.

http://www.lansstyrelsen.se/ orebro/ Sv/ djur-och-natur/ smittskydd/ veterinar-och-annan-djurhalsopersonal/ Pages/ sekretess.aspx

Många fall av salmonella på katt hittills i år

Länsstyrelsen har i år fått in ett femtiotal anmälningar om salmonella på katt, vilket är ovanligt många. Länsstyrelsens uppgift är att informera miljökontoret i den kommunen katten vistas. Miljökontoret gör en bedömning om åtgärder enligt miljöbaken ska vidtas.
Fler personer än väntat har dessutom insjuknat i salmonella från fågel eller katt
SVA har gått ut med pressmeddelanden om salmonella och du kan läsa dessa här:

http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/elva-smittade-av-katt-eller-fagelsalmonella
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/elva-smittade-av-katt-eller-fagelsalmonella
http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/ovanligt-manga-fall-av-salmonella-pa-katt

Foto: Hillevi Upmanis

Aktuellt om smuggelhundar

En natt i februari stoppade tullen ett par personer hemmahörande i södra Halland. De hade 8 valpar av rasen fransk bulldogg från Ungern gömda i bilen. Valparna saknade ID chip och var ca 7-8 veckor gamla, samtliga avlivades efter beslut från Jordbruksverket. Smugglarna häktades, husrannsakan genomfördes av tull och länsstyrelse varvid 8 valpar och 17 unghundar/vuxna fanns i hemmet. http://www.sydsvenskan.se/2016-02-09/atta-franska-bulldoggar-avlivades-efter-tullbeslag
Enligt tullen är det vanligt att man tejpar fast ett ID chip på undersidan av halsbandet på dessa smuggelvalpar. Man har eventuellt med sig ett pass med det chipnummer i som valpen hade fastsatt under sitt halsband. Väl inne i Sverige kan man sedan gå till vilken veterinär som helst och få svenska chip till sina valpar och sälja dem som svenskfödda, de är då väldigt lättsålda och helt omöjliga att härleda till utlandet.
Tullen har även gjort fynd av pass med ifyllda vaccinationsuppgifter och ID nummer dumpade i papperskorgar före tullpassage. Tillsammans med passen hittar man oanvända chip med de nummer som fyllts i i passen. Tullen drar slutsatsen att det är enkelt att få tag i både chip och ”in blanco” ifyllda pass i utlandet. Om smugglarna ser att kusten är klar genom tullen dumpar de den dokumentation de inte behöver hellre än att bli fast med den.

Det par som tog in valpar februari enligt ovan hade en massiv dokumentation hemma – pärmvis med köpekontrakt på valpkullar som sålts här i Sverige bara de senaste 2-3 åren. Då en del kullar fötts upp med SKK registrerade föräldrar, en del med oregistrerade svenska föräldrar, en del med importerade föräldrar enligt dokumentationen är det svårt att veta om och i så fall hur många av alla dessa valpar som är olagligt importerade. En stor mängd olika veterinärer har anlitats för ID märkning, vaccinering och för att skriva valpbesiktningsintygen. Man väljer troligen att variera vilken veterinär man går till för att inte i onödan få uppmärksamhet kring hur stor mängd valpar det rör sig om. Man har också, trots giftermål, skrivit sig på olika adresser och kan därför annonsera på Blocket och beställa tider hos veterinärer med olika namn och adresser. Man har varit noga med att veterinärbesiktiga och doldafelförsäkra valparna och har följt upp eventuella sjukdomar hos de försålda valparna och därigenom haft en seriös verksamhet utåt sett.
De har ständigt minst en tik hemma som är digivande och därför kan ta rollen som (alla) valparnas mamma då köparna kommer för att titta på/hämta sina valpar. Valpköpare som köpt valpar från olika kullar med några veckors mellanrum förevisades samma tik som mamma till sin valp.
Massor av medicin, däribland en stor mängd olika bredspektrumantibiotika, hittades utskriven av många olika svenska veterinärer. Även medicin från utlandet i stor mängd fanns hos detta par. Tänk på att begränsa er förskrivning till den mängd som förväntas gå åt för behandling av den/de djur ni undersökt. Man behöver inte vara ”snäll” mot uppfödare genom att vara frikostig med receptbelagd medicin, det riskerar att dölja en avel och/eller uppfödningsmetod som inte är inriktad på god hälsa hos avelsdjuren.
Uppmaningen till er verksamma veterinärer är att var uppmärksamma på att det mycket väl kan komma smugglade/importerade valpar till er för ID chippning, vaccination mm. Vid misstanke eller bekräftelse att det är olagligt importerade hundar är steg ett att ta kontakt med Jordbruksverket och/eller veterinärenheten här på länsstyrelsen, helst medan kund och hund finns kvar hos er.

På Jordbruksverket finns en hundgrupp som är lämpligast att prata med om det uppstår frågor på detta område. Journumret dit som ni kan använda för akuta smuggelärenden klockan 0800-1630 är 0738 – 03 43 69. Beslut kan då förmedlas omedelbart via telefon och mail.
På övrig tid kan tjänsteman i beredskap (TIB) nås på 036-12 72 55 där SOS alarm svarar men kan söka TIB på Jordbruksverket.

Foto: Hillevi Upmanis

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay