Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 1 2016

Februari

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 1 2016

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Misstanke om kvarka ska anmälas till Länsstyrelsen

Du som veterinär är skyldig att redan vid misstänkt kvarka anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan göra anmälan via telefon (växel 010-224 40 00) eller e-post (vastragotaland@lansstyrelsen.se). Det finns en blankett där det framgår vilka uppgifter anmälan ska innehålla.
Angående isolering av stallet är det du som behandlande veterinär som hanterar detta tillsammans med aktuellt stall och hästägare.

Läs mer på Länsstyrelsens webb om vilka övriga hästsjukdomar som ska anmälas
Blankett för anmälan
SVAs information och isoleringsrekommendationer

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Reseguide hund och katt

Får du frågor från djurhållare om vad som krävs för att resa med djuret kan du hänvisa till Jordbruksverkets reseguide. Guiden består av fem enkla frågor och man får direkt svar på vilka krav som gäller.

Här hittar du reseguiden på Jordbruksverkets webb

ESBL i färskfoder för hund

I en studie som SVA publicerade i slutet av 2015 har ESBL-bildande E. coli-bakterier isolerats från färskfoder avsett för hund. 23 % (9/39) av de undersökta varuproverna innehöll ESBL-bildande E. coli-bakterier, vilket i sig inte är så konstigt eftersom samtliga undersökta färskfoderprodukter innehöll slaktbiprodukter från fjäderfä, som vi vet till stor del är bärare av ESBL-bildande bakterier. Även om totalmängden ESBL-bildande E. coli i proverna var relativt låg är risken för att en hund som under en längre tid utfodras med sådant foder ska bli bärare av ESBL-bildande E. coli i tarmen ganska stor. Därmed finns också en risk för spridning till andra djur och människor i hundens omgivning.
Observera att det inte är lämpligt att utfodra hundar med färskfoder vid och efter behandling med antibiotika eftersom dessa antibiotikaresistenta bakterier då gynnas.

Läs mer på SVAs webb

FAKTA:
Färskfoder består av råa slaktbiprodukter som säljs djupfryst och serveras rått.
ESBL står för ”Extended Spectrum Beta-Lactamases” och är en grupp enzymer med förmåga att bryta ned beta-lactamantibiotika som penicilliner och cefalosporiner. De gener som kodar för ESBL är plasmidburna, vilket underlättar överföringen mellan bakterier. Exempel på bakterier som kan bilda ESBL är E. coli och Klebsiella.

Bild
Foto: Cecilia Öhman

Hästpass-när ska du som veterinär fylla i passet?

När du behandlar en häst ska i första hand läkemedel som är godkänt för häst och för aktuell indikation användas. Du ska då upplysa hästägaren om karenstiden, men behöver inte fylla i passet.
Finns inte sådant läkemedel ska i andra hand ett läkemedel som är godkänt i Sverige för annat djurslag användas eller för annat tillstånd hos häst väljas.
I tredje hand ska ett godkänt humanpreparat väljas, eller ett preparat som är godkänt i annat EU-land under förutsättning att du har licens och att aktiva substansen finns i tabell 1 i bilagan i MRL-förordningen.
Behöver du behandla en häst med läkemedel som INTE finns i tabell 1 i bilagan till MRL-förordningen, måste du kontrollera att hästen inte ska användas till livsmedelsproduktion enligt passet. Är inte hästen urtagen ur livsmedelskedjan måste du själv intyga genom att skriva i passet att hästen inte får gå till livsmedelsproduktion INNAN du behandlar den. Du bör anteckna i journalen att du kontrollerat passet. Exempel på läkemedel med "livslång karens" är Fenylbutazon och Antisedan och du får inte behandla hästen med dessa läkemedel om inte passet är tillgängligt i samband med behandlingen.
Vissa läkemedel kan enligt sexmånaderslistan användas till hästar som ingår i livsmedelskedjan. Karenstiden är då sex månader och ska skrivas in i passet. Exempel på läkemedel är Plegicil och Fluorescin. Du får inte heller behandla hästen med något preparat som finns i sexmånaderslistan om inte passet är tillgängligt. Är hästen redan urtagen ur livsmedelskedjan behöver inte den sex månaders karenstiden antecknas i passet.

SAMMANFATTNING:
Detta ska INTE skrivas i hästpasset:
-Behandling med läkemedel som har en fastställd karenstid för häst eller för annat livsmedelsproducerande djur
-Behandling med läkemedel där MRL-värde inte krävs eller som har MRL-värde för annat djurslag

Detta SKA skrivas i hästpasset:
-Behandling med läkemedel som finns med i sexmånaderslistan
-Vid behandling med läkemedel som inte finns med på sexmånaderslistan och som inte finns med i tabell 1 i bilagan till MRL-förordningen. Hästen ska tas ur livsmedelskedjan och detta ska skrivas in i passet.

MRL-förordningen

Sexmånaderslistan

Läs mer på Jordbruksverkets webb

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling .

Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis

Inför vårens kosläpp, påminn besättningarna om allmänna och särskilda besöksregler.

Vid två kosläpp under förra våren smittades ett flertal personer av kryptosporidier efter att de hade klappat kalvar. Framförallt var otillräcklig handtvätt efter kalvkontakten orsaken till att flera drabbades. Alla djurhållare utom de som har djur i sin privata bostad är skyldiga att följa allmänna hygienregler, dvs möjlighet till handtvätt och desinfektion ska finnas. En gård som tar emot besökare är dessutom skyldiga att ha särskilda besöksregler som besökarna ska informeras om.

Läs mer på Jordbruksverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay