Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 3 2015

Oktober

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 3 2015

Här är årets tredje nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Tävlingsveterinärer-glöm inte skicka in tävlingsrapporten till Länsstyrelsen

Enligt Jordbruksverkets arbetsordning för tävlingsveterinärer ska veterinären lämna en tävlingsrapport till Länsstyrelsen och tävlingsarrangören efter tävlingen.

Läs mer om veterinär vid tävling med djur på Jordbruksverkets webb

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Information om hundar med andningsproblem

Ett öppet brev underskrivet av 519 svenska veterinärer skickat till Jordbruksverket och SKK cirkulerar just nu både i riksmedia och på sociala medier. Brevet tar upp problemen med att aveln på trubbnosraser lett till ökande grad av andningsproblem i dessa raser. Intentionen enligt brevförfattarna är att ”få till stånd ett samarbete mellan kliniskt verksamma veterinärer, SKK och Jordbruksverket för trubbnosrasers rätt att andas normalt utan operation”. I brevet finns 6 konkreta förslag på förändringar:
• Ompröva bedömningskriterier på utställningar avseende andningsorganen
• Friskintyg inför parning
• Utförligare besiktningsintyg
• Hundar som genomgår korrigerande kirurgi i andningsvägarna ska inte användas i avel
• Kartläggning av hundar av trubbnostyp som har andningssvårigheter
• Konsumentupplysning
Länsstyrelsen anser att avel på individer som kan förväntas nedärva andningssvårigheter står i strid med djurskyddslagstiftningen. Det omfattar naturligtvis även hundar som korrigerats kirurgiskt och därför inte längre har problem själva. Om en veterinär i sin yrkesutövning får kännedom om sådan avel, så omfattas detta av veterinärernas anmälningsplikt till Länsstyrelsen enligt 28 a § djurskyddslagen. Det samma gäller för individer som har andningsproblem som medför lidande för individen.
Länsstyrelsen anser också att när en veterinär besiktigar ett djur ska alla avvikelser från det normala anges i besiktningsintyget, oavsett om något av felen kan anses som rastypiskt.
Vad säger lagen om avel?
I 1 kap. 24 § Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt framgår att djur inte får användas i avel bland annat om de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas.

Länsstyrelsen vill också tipsa om SKK:s film ”Att bedöma hundars andning” som är en del av SKK:s särskilda rasspecifika domaranvisningar. I filmen beskriver bland andra veterinärerna Åke Hedhammar och Annika Bergström hur man kan bedöma hundars andning och filmsekvenser visar bra exempel på hundar med andningsproblem. Även om filmen är riktad till utställningsdomare så kan man hitta mycket matnyttigt och också ha bra exempel att visa djurägare. Filmen finns på Youtube, sök på ”SKK andning” eller klicka på nedanstående länk:
Att bedöma hundars andning

Villkorad läkemedelsbehandling (ViLA) möjlig i mjölkbesättningar från den 1 januari 2016

Det kommer att ställas krav på dig som veterinär för att kunna förskriva för Villkorad läkemedelsanvändning. Läs mer om de krav som ställs på dig och hur du ska gå tillväga om en mjölkproducent tar kontakt med dig angående Villkorad läkemedelsanvändning på Jordbruksverkets webb.
Jordbruksverkets pressmeddelande

Bild
Foto: Cecilia Öhman

Frasbrand

I ett område mellan Falköping och Skara har under sensommaren frasbrand konstaterats på ett tiotal nötgårdar. Sjukdomen är anmälningspliktig. Frasbrand orsakas bland annat av Clostridium chauvoei, vilken är jordbunden. Frasbrand är en bakterieinfektion som kännetecknas av ett snabbt sjukdomsförlopp med nedbrytning och gasbildning i muskelvävnad, kraftig utsvämning av bakteriegifter i blodet samt mycket hög dödlighet. Sjukdomen har fått sitt namn efter de dramatiska kliniska symtomen. ”Frasbrand” syftar på de frasande ansvällningar under huden som bildas. Det engelska namnet ”blackleg” beskriver utseendet på de sjukliga förändringarna i muskulaturen. (från SVA's webbplats)
Drabbade besättningar har fått följande råd från Gård- och djurhälsan.
1. Öka tillsynen! Det är ffa växande djur (ungnöt) som drabbas. Det vanligaste är att man hittar döda djur på betet. Ett tidigt symtom kan vara hälta. Djur med symtom undersöks och behandlas av veterinär med pc (10-14 ml/ 100 kg) OBS! och NSAID. Tidig behandling kan rädda djuren.
2. Ta bort samtliga djur från aktuellt bete! Byt bete eller stalla in!
3. Vaccinera djurgruppen! Vaccinet har dokumenterat god effekt.
4. Ingen försäljning av livdjur tills det lugnat ned sig!
5. Obducera självdöda ungdjur funna på bete!
Läs mer om frasbrand på SVAs webb

Nytt system för licensansökningar

Ett nytt system för licensansökningar togs i bruk 1 oktober 2015. Du som veterinär ansöker om licenser elektroniskt till Läkemedelsverket.
Mer information med bland annat användarhandledning för veterinärer finns på Läkemedelsverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis

Calcium Sandoz försvinner

Marknadsförande företag för Calcium-Sandoz, injektionsvätska, lösning 9 mg/ml har meddelat Läkemedelsverket att produkten inte längre kommer att vara tillgänglig på den svenska marknaden. Nuvarande lager beräknas räcka till september/oktober.
Läs mer på Läkemedelsverkets webb

Foto: Hillevi Upmanis

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay