Nyhetsbrev för miljömålsarbetet i Västra Götaland
Läs mer

2015/2

Foto: Länsstyrelsen

Njut av Västsveriges natur och kultur i sommar!

Nyfiken på länets naturreservat? På Länsstyrelsens webb hittar du de olika naturreservaten och hur du hittar dit. Du kan också följa med ut på guidade vandringar i länets naturreservat tillsammans med Västkuststiftelsen. Ett urval av länets mer välkända kulturmiljöer och hur du hittar till dem finns i Länsstyrelsens sökregister Historia på plats.

Hjälp till att rapportera fjärilar

Alla kan vara med och rapportera fjärilar. Du behöver inte vara specialist, ett intresse att lära sig räcker långt. Du bidrar då till en större kunskap om dagfjärilarna i vårt län. Passa även på att ladda ner Jordbruksverkets app om fjärilar.

Foto: Anna Stenström
Foto: Malin Johansson

Lisbeth Schultze i miljömålsberedningen

Vi är stolta över att länets egen länsöverdirektör Lisbeth Schultze sitter som Länsstyrelsernas representant i miljömålsberedningen. I det återinförda miljömålsrådet sitter Hallands landshövding Lena Sommestad som Länsstyrelsernas representant.

Foto: Anna Ek

Skogens sociala värden

Skogsstyrelsen har lämnat ett förslag hur man kan utveckla skogens sociala värden. Kommunerna har en nyckelroll i samhällsplaneringen där skogens värden för folkhälsa och friluftsliv är ett viktigt område att ta hänsyn till.

Skogsägarna och naturvården

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har tagit fram anvisningar hur markägare lättare ska kunna bidra till naturvården genom att anmäla områden för skydd.

Foto: Anna Ek
Foto: Anna Ek

Biosfärsutmaning för skolor

I ett samarbete mellan Vänermuseet och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle bjuds nu alla grundskolor i Mariestad, Götene och Lidköping in till en Biosfärutmaning. Den första Biosfärutmaningen inriktas på mat och matsvinn. Utmaningen går ut på att väga matrester vid två tillfällen, och att göra barnen medvetna om varför minskat matsvinn är viktigt.

Bidrag för en bättre vattenmiljö

Länsstyrelsen sammanställer regelbundet de bidrag som finns för åtgärder för att förbättra våra vatten. Målet är att underlätta arbetet för alla i länet som vill arbeta med vattenvård.

Foto: Anna Ek

Tidningen Hav och vatten

Havs- och vattenmyndigheten har under våren startat en ny tidning för alla som är intresserade av havs- och vattenfrågor, särskilt de som arbetar med frågor som påverkar vattenmiljön. Tidningen är gratis och kommer fyra gånger per år.

Bild

Europas miljö - tillstånd och utblick 2015

Ambitiösare miljöpolitik krävs för att EU ska nå sin vision för år 2050: ett gott liv inom planetens ekologiska gränser. Varken ekonomi- och teknikdrivna effektiviseringar eller nuvarande miljöpolitik räcker. Det konstaterar Europeiska miljöbyrån, EEA, i sin rapport "Europas miljö – tillstånd och utblick 2015". Rapporten innehåller också miljöjämförelser mellan 39 länder, där Sverige till exempel har förhållandevis hög andel ekologiskt jordbruk och förnybar energi.

Foto: Anna Ek

Kommunala bin i Kungälv

Kungälv satsar på kommunala bin. De vill uppmärksamma hur viktiga bin och pollinerare är för att få mat på tallriken och biologisk mångfald i naturen. Kommunen erbjuder detta läsår även alla tredjeklassare en lektion om bin och pollinering, antingen vid kupan i Bäckparken eller i klassrummet.

Foto: Länsstyrelsen

Fiskeregler

För att göra det lättare för dig som fiskar har vi tagit fram en sammanfattning av de viktigaste fiskereglerna i havet inom Västra Götalands län. Separat information finns för hummerfiske. Observera att det finns särskilda regler för Svinesund och Idefjorden.

Vilda blåmusslor stressas av miljögifter

Halterna av miljögifter är förhållandevis låga för de flesta miljöfarliga ämnen längs Bohuskusten. Det visar en analys av blåmusslor som Länsstyrelsen låtit göra. Däremot överstiger halterna av kvicksilver miljögränsvärdet för fisk. Enligt Livsmedelsverket är det inte skadligt att äta musslorna.

Foto: Martin Fransson

Tysta områden- kartläggning av bullerpåverkan i natur och grönområden

En kartläggning av bullerpåverkan i natur- och grönområden inom Göteborgsregionens 13 kommuner har genomförts av GR i samverkan med Länsstyrelsen. Kunskapen om var de tysta områdena finns är ett viktigt underlag för samhällsplaneringen i stort och i det regionala miljömålsarbetet. Tysta områden innebär områden som inte är påverkade av samhällets ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar.

Nästa nummer av Miljömål Väst

...kommer i september.

På gång

Tips om kommande kurser, träffar och seminarier.

Foto: Anna Ek

 

2015-06-07 (reserv 2015-06-14)
Kurs om fjärilar
Länsstyrelsen ordnar en kurs för de som övervakar fjärilar inom Svensk dagfjärilsövervakning och för de som är nyfikna på att börja övervaka fjärilar. Kursen är en nybörjarkurs, men med chans för de mer fjärilskunniga att ställa sina frågor.

Bohusläns museum
Uddevalla

Foto: Anna Stenström

 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Kontakt

miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay