Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 2 2015

Juni

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 2 2015

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Nya receptföreskrifter

Från den 1 mars i år ska receptet markeras med "obs" om användningen avviker från läkemedlets godkända användning (indikation).
Läs mer på läkemedelsverkets hemsida

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Cecilia Öhman

Hittar du till epizootiförrådet om du blir utsedd att ta prover vid misstänkt epizooti?

I Västra Götalands län finns det tre epizootiförråd. I dessa förråd finns utrustning för provtagning av enstaka misstankar om epizootisjukdom.

Förråden finns på Länsstyrelsen i Skara och i Uddevalla, samt hos Distriktsveterinärerna i Svenljunga. De veterinärstationer som kan bli aktuella om Jordbruksverket beslutar om provtagning har information om hur veterinärerna ska få tillgång till utrustningen i förråden.

Är du nyanställd eller tillfällig vikarie på en veterinärstation se till att du av din chef eller kollegor får rätt information om vilket förråd som du ska vända dig till om du blir utsedd av Jordbruksverket att ta prover. Vill du besöka något av våra förråd i länet, kontakta oss länsveterinärer på Länsstyrelsen så kan vi visa dig det förrådet som kan bli aktuellt för dig.
Läs mer om smittskydd på Länsstyrelsens webb

Dectomax suis har avregistrerats

Dectomax karenstid för slakt på gris är 77 dygn, jämfört med Dectomax suis karenstid som var 56 dygn.
Länk till FASS för djurläkemedel

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Överviktiga djur

Många av våra djur är idag överviktiga. Detta är ofta en effekt av vårt sätt att leva och möjligheten att ge djuret allt den vill ha. Övervikt började främst ses hos våra sällskapsdjur men har även börjat hos våra produktionsdjur, främst betesdjur som inte producerar. Normalt sett bör man kunna känna men inte se revbenen på djuren. Det bör inte heller finnas några ytliga fettdepåer på djuret. De sjukdomar djur kan få på grund av fetma är detsamma som hos människor: hjärtproblem, ledproblem, cirkulationsrubbningar, sämre immunförsvar, leversjukdomar och diabetes.
Läs mer på Länsstyrelsens webb

Hund i varm bil

Solen och värmen är här!
Vi har nog alla välkomnat och njutit av solen och värmen som äntligen har anlänt. Men solen och värmen kan vara besvärande. När vi åker bil kan i många fall reglera temperaturen med hjälp av AC eller nedvevade rutor som ger svalka. Hundar får transporteras i bilar och i vissa fall förvaras i bilar. Men det får aldrig innebära ett lidande för djuret. Tänk på att under varma dagar stiger temperaturen mycket snabbt i bilen och det är svårt att få en tillfredsställande ventilation i en stillastående bil.
Läs mer på Länsstyrelsens webb om hur varmt det kan bli i bilen

Bild
Foto: Hillevi Upmanis

Fotskabb

Länsstyrelsen har under förra året haft ett extra fokus på hobbyhöns vid rutinkontroller. På alla gårdar där det funnits höns har dessa fått en extra titt. Länsstyrelsen har under dessa kontroller konstaterat att det är vanligt med benkvalster i hobbybesättningarna och att kunskapen dessvärre är låg gällande orsak, verkan och behandling. Länsstyrelsen har därför tagit fram ett informationsblad om benkvalser hos höns som finns på vår webbplats att hämta.
Läs mer om Fotskabb
Informationsblad

EHEC och Cryptosporidium - lite att tänka på inför sommarens ko-kontakter

Ett flertal personer har i vårt län smittats av Cryptosporidium efter kalvkontakt i samband med kosläpp i vår. Noga handtvätt med tvål och vatten efter kalvkontakt är det effektivaste sättet att undvika smitta med Cryptosporidium.

Bakterierna som ger upphov till EHEC hos människor är relativt vanligt förekommande hos djuren på svenska mjölk- och köttgårdar. Djuren blir inte sjuka men människor kan bli sjuka och drabbas av blodiga diarréer efter att ha fått i sig bakterier via munnen. Detta kan ske vid direktkontakt med djur eller deras avföring. Man kan också bli smittad av förorenat badvatten eller livsmedel. Barn, äldre samt personer med sänkt immunförsvar löper större risk att drabbas.

Kontakter med djur är väldigt positiva inslag i vardagen, inte minst för barnen på sommaren. Genom god hygien i samband med besök på gårdar och djurparker går det att minimera risken för EHEC-och Cryptosporidiuminfektion. Ett gott råd för att undvika att bli smittad är att tvätta händerna med tvål och vatten direkt efter kontakt med till exempel kor, kalvar, får och getter. Använd även gärna handdesinfektionsmedel!


Tips:

Besökare:

 • Besök av grupper med barn under fem år bör undvikas i djurutrymmen, såvida inte en god uppsyn över barnen kan ordnas.
 • Ta med flytande tvål, pappershanddukar samt handsprit.
 • Tvätta alltid händerna efter kontakt med djur eller deras avföring.
 • Undvik att äta i samband med djurkontakt.
 • Undvik att dricka opastöriserad mjölk eller produkter som tillverkats av sådan mjölk.
 • Hetta upp kött och köttprodukter ordentligt vid tillagning före konsumtion.
 • Undvik att sprida gödsel på växande grönsaker, rotfrukter och bär som äts råa.

Lantbrukare:
 • Sprid inte gödsel på ett sådant sätt att badvatten eller vattentäkter kan förorenas genom avrinning.
 • Skilj djur på bete i strandområden eller runt sjöar från badande med stängsel eller dylikt.
 • Rengör och desinfektera stallarna under sommaren.
 • Tänk på hygienen i djurutrymmen, speciellt i kalvavdelningar.
 • Lantbruk med besöksverksamhet ska informera om de hygienregler som gäller för gården och erbjuda besökarna tvättmöjligheter med kallt och varmt vatten, pappershanddukar samt handdesinfektionsmedel.Bada gärna, klappa djur och ät grillat kött i sommar, men njut av sommaren med sunt förnuft!


Läs mer:

Jordbruksverket

Smittskydd Västra Götaland


Smittskyddet-information om Cryptosporidier och handtvätt

SVA

Livsmedelsverket

Folkhälsomyndigheten

Foto: Hillevi Upmanis

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay