Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 3 2014

Oktober

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”
nr 3 2014

Här är årets tredje nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Inbjudan till konferens om Villkorad Läkemedelsanvändning

Länsstyrelsen i samarbete med Svenska Djurhälsovården AB och Distriktsveterinärerna inbjuder till erfarenhetsutbyte och diskussionskonferens kring ViLA i Skara
tisdagen den 13 januari 2015 kl. 09.00-15.00

Inbjudan riktar sig i första hand till de veterinärer som förskriver läkemedel för villkorad användning i den egna besättningen. Länsstyrelsen ser gärna att samtliga veterinärer som arbetar med Villkorad läkemedelsanvändning deltar.

Har vi koll på läget? Vilka regler gäller? Gör vi nytta i besättningarna? Hur sker uppföljning? Gör vi lika? Har vi ett standardiserat arbetssätt? Vad är kvalitet i ViLA? Konkurrensfördelar; Lönar det sig att fuska?

Konferensen kommer att hållas i Länsstyrelsens lokaler på Klostergatan 13 i Skara. Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår. Ett mer detaljerat program kommer att skickas till de som anmält sig i god tid innan konferensen.

Anmälan
Anmälan senast den 30 november 2014 via e-post till ulf.lovdahl@lansstyrelsen.se eller adress Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Att: Ulf Lövdahl, Box 224, 532 23 Skara.

Bild
Foto: Emma Andersson

Övergångsregler upphör den 31 december 2014

För vissa yrkeskategorier som var yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård före den 1 januari 2010 finns det bestämmelser om undantag från bland annat förbudet att behandla djur under lokal och allmän bedövning. Sådan behandling sker på den ordinerande veterinärens ansvar.

Undantagen gäller fram till och med den 31 december 2014 och berör personer som är yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen (t.ex. djurvårdare), legitimerad tandläkare, legitimerad sjukgymnast och hovslagare som saknar godkännande.

En av förutsättningarna är att de har den kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet som specificeras i 4 kapitlet 11 § samt 13-15 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (Saknr D8).

Fakta för veterinärer om läkemedel och lagerstatus

Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF) som står bakom FASS, har en bra webbsida där du som veterinär hittar en del nyttig fakta, bland annat:

Läkemedelsuppdateringar

Råd om antidoter vid akuta förgiftningar

Biverkningsrapportering

Avmaskning och anthelmintikaresistens

Blanketter för biverkningsrapportering och licensmotivering

Som exempel kan nämnas att läkemedlet Dectomax® avregistrerades den 31 augusti i år.

Foto: Emma Andersson
Bild

Ordination/förskrivning av läkemedel utan föregående undersökning

Grunden för användning av läkemedel är att du som veterinär ALLTID ska undersöka och göra en bedömning av djuret eller djurgruppen innan du ordinerar läkemedel om inte annat anges i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:49), om läkemedel och läkemedelsanvändning (Saknr D9).

De tillfällen när du inte behöver undersöka djuret innan du förskriver läkemedel kan du läsa om i 3 kapitlet 20§.

Du som förskriver läkemedel ska ge instruktioner till djurhållaren om överblivna läkemedel

Länsstyrelsen noterar ofta vid kontroll i häststallar att överblivna läkemedel och sprutor finns på olämpliga ytor i stallet, som till exempel i fönstret.

När du som veterinär ordinerar läkemedel till en djurhållare är du skyldig att
1. lämna noggranna skriftliga instruktioner om läkemedlets användning
2. ge anvisningar om omhändertagande av överblivna läkemedel, förpackningar, sprutor och kanyler, samt
3. informera om att djurhållaren bör rapportera misstanke om biverkning till veterinären.

Detta framgår av 16 § 3 kap. i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (Saknr D9).

Foto: Emma Andersson
Foto: Ateljé Clara

Är du hygienombud på din arbetsplats?

SVA har tagit fram en presentation med talmanus som du kan använda i verksamheten för att belysa hygienfrågorna vid till exempel personalträffar, ”måndagsmöten” eller varför inte vid en hygienkick-off?

Presentationen kan vara en bra start för en vidare diskussion bland personalen och ge dem djupare förståelse för vikten av att hålla en god hygienisk standard över klinikens hela verksamhet.

Du kan också använda materialet om du blivit ombedd att prata hygien för grannklinikens personal. Vill du inte hålla i presentationen själv kan du kontakta länsveterinären som kan komma ut till er personalgrupp och hålla i presentationen.

Lycka till!

Råd till veterinär vid besök av lantbruk med ligghallar

Nu när höst och vintersäsongen är i antågande är det viktigt att komma ihåg att ni veterinärer som besöker lantbruk som använder ligghallar i sin djurhållning informerar om att det ska finnas särskilda behandlingsplatser till djur som behöver särskild vård. Detta underlättar både ert arbete vid besöket och lantbrukarens tillsyn av djuret. Då det även på senare år blivit allt vanligare att hästägare håller sina hästar i lösdrift, är det även viktigt att även informera dessa om de gällande reglerna för utegångsdjur.

Av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket (L100) framgår det att utegångsdjur och djur som under den kalla årstiden hålls i stallar med utomhusklimat ska ha tillgång till behandlingsplatser som kan värmas upp eller på annat sätt vara anpassade så att djurens behov av termisk komfort tillgodoses när de är i behov av särskild vård.

Bra att veta är att ett behandlingsutrymme bör kunna upprättas inom en halvtimme och att det bör finnas möjlighet att värma upp sjukboxen till minst 10°C inom en timma. Ett enkelt alternativ för djurhållaren är att avskärma en del i ligghallen åt det djur som behöver vård och sätta värmelampor vid den delen. Om utrymmet inte går att värma upp bör det vara anpassat på annat sätt så att ett djur som har svårt att hålla kroppstemperaturen inte förlorar för mycket av den kroppsvärme den behöver. För utegångsdjur bör det finnas minst 1 plats för vart 50:e djur.

Läs mer i 1 kap. 14 § i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m (Saknr L100).

Foto: Elin Svensson

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Nästa nyhetsbrev kommer i februari 2015

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)

» Anmälan via webben här

e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.

Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post! Om du anmäler via webben är din IP-adress en offentlig handling som lämnas ut vid begäran.


Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay