Nyheter för djurhälsopersonal

Nr 2 2014

Juni

Foto: Hillevi Upmanis

Välkommen till nyhetsbrevet ”nyheter för djurhälsopersonal”

Här är årets andra nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Registrera dig för en prenumeration direkt längst ner i brevets högerkolumn eller via Länsstyrelsens webbplats.

Intyg - vad ska de innehålla?

Det finns en rad saker som du behöver tänka på när du skriver ett intyg, både på formella krav och på bakgrunden till varför det behövs ett intyg. De formella kraven är bland annat att du ska vara opartisk, att du ska beskriva dina utredningar och undersökningar och att du ska kolla id-märkningen på de djur som undersöks. Ibland behöver Länsstyrelsen intyg i sina ärenden.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats och på Jordbruksverkets webbplats.

Foto: Hillevi Upmanis
Foto: Elin Svensson

Du som arbetar i fält och har med hund i bilen

Bilen är inget lämpligt förvaringsutrymme för din hund, detta gäller särskilt nu under vår och sommar. Läs mer på vår webb om hur hunden reagerar i en varm bil och vilka regler som gäller vid transport av hundar.

Visst har ni en utsedd hygienansvarig på kliniken?

Den 1 april i år trädde Jordbruksverkets nya hygienföreskrift (K112) i kraft i den del som innebär att djursjukhus, veterinärkliniker- och stationer ska ha upprättat och arbeta efter en skriftlig hygienplan. Även ensamarbetande ska ha hygienrutiner, dessa behöver dock inte vara skriftliga.

Är du sent ute eller, handen på hjärtat, tycker att du behöver lite värdefulla tips och stöd för att få till en bra hygienplan? God hjälp finns att få på SVA's hemsida.
Du kan också besöka Länsstyrelsens webbplats om vårdhygien. Det är framför allt punkterna 1-6 enligt bilaga 2 till föreskriften som initialt ska vara uppfyllda. Har du läst föreskriften SJVFS 2013:14 (K112) med bilagor?

Lycka till!

Foto: Atreljé Clara
Bild

Råd till veterinär vid misstänkt rovdjursangripen patient

Det händer ibland att ni som veterinärer får in hundar, ofta jakthundar, som har skador som djurägaren uppger har uppkommit genom möte med lodjur eller varg.

Under 2013 konstaterades tre hundar skadade/dödade av fredade rovdjur i Västra Götalands län – en hund skadades vid vargangrepp, en skadades efter konfrontation med ett lodjur och en hund dog efter att ha angripits av en kungsörn.

Länsstyrelsens besiktningsmän har utbildning och träning i att bedöma rovdjursskador och kan vara en värdefull kontakt vid misstänkt rovdjursskadade djur som kommer in till er. Samarbetet mellan er och besiktningsmännen är många gånger viktigt för det drabbade djurets ägare.

På vår webbplats hittar du mer om rovdjur och viltskador. Under rubriken Ersättning för inträffade skador kan du läsa mer om vad som kan vara värt för dig att tänka på.

Vad gäller vid slakt eller avlivning hemma?

Om du behöver avliva eller slakta något av ditt djur hemma så finns det några grundläggande saker att tänka på. Tänk på att fixera djuret korrekt och använd en bedövningsmetod som du känner dig trygg med. Avlivningen anses fullbordad när djuret är avblodat.

Vill du veta mera? Läs på Länsstyrelsens sida om slakt och avlivning.

Foto: Sara Persson
Foto: Elin Svensson

Information om djurförbud

Länsstyrelsen är den myndighet som kan ge djurförbud till personer som har misskött sina djur. Prövning av djurförbud sker enligt 29§ djurskyddslagen när man blivit dömd för djurplågeri, om man inte följer förelägganden som har stor betydelse ur djurskyddsynpunkt, om man fått sitt djur omhändertaget eller om man allvarligt har försummat vården av sitt djur.

Du som djurhälsopersonal är i din yrkesutövning skyldig att anmäla till länsstyrelsen om du misstänker att djur inte hålls enligt djurskyddslagen. Du kan också träffa på djurhållare som kan ha djurförbud. Hör av dig till oss om du har funderingar kring detta.

På vår webb kan du läsa mer om vad djurförbud innebär.

Kontroll av mindre hönsbesättningar

Under 2014 kommer vi i samband med våra djurskyddskontroller av lantbruksdjur även att kontrollera mindre hönsbesättningar. Detta gör vi för att få en uppfattning om hur bra djurskyddet är i dessa besättningar och hur väl djurskyddslagen efterlevs.

Vår tidigare erfarenhet är att det speciellt är inom några områden där det finns utrymme för mer kunskap hos många hönsägare:
· Rengöring och ventilation
· Ohyra – fotskabbkvalster (kalkben), hönskvalster, loppor och löss
· Inredning – avsaknad av sandbad, sittpinnar och reden
· Slakt och avlivning – att avliva i tid och på rätt sätt

Vi informerar djurägare och andra om vårt speciella fokus på mindre hönsbesättningar via Länsstyrelsens hemsida. Vi kommer också att dela ut informationsblad om fotskabb/benkvalster vid kontrollerna. Informationsbladet går även att hämta på vår hemsida om fotskabb/benkvalster.

Foto: Hillevi Upmanis

Salmonella Gallinarium (Hönstyfus)

Under 2012 hade delar av Södra Sverige ett utbrott av hönstyfus (salmonella Gallinarium) i hobbybesättningar med tamhöns. Det var första gången sedan 1980-talet som sjukdomen påvisats i Sverige.

Handel med levande djur och kläckägg är den största risken för spridning av hönstyfus och andra smittor. Länsstyrelsen vill därför höja ett varnande finger för så kallade ”hönsbytardagar” som är ett effektivt sätt att sprida smitta mellan besättningar. Smittspridning sker dels via avföring och dels från hönan till hennes kycklingar via ägget.

S. Gallinarum är en zoonos, vilket innebär att den kan smitta till människor. Men endast ett fåtal fall finns beskrivna och arten räknas därför inte som en viktig sjukdomsorsak hos människor. Däremot är det viktigt att smittan inte kommer i den kommersiella fjäderfäproduktionen.

Var uppmärksam på symtom på hönstyfus
Hönstyfus är en allvarlig fjäderfäsjukdom som orsakas av bakterien Salmonella Gallinarium. Sjukdomen är speciellt anpassad till hönsfåglar och sjukdomssymtom ses framförallt bland tamhöns, kalkoner och fasaner. Den kan orsaka sjukdom såväl hos kycklingar som hos vuxna fjäderfän. De kycklingar som överlever, liksom fåglar som smittas i vuxen ålder, blir ofta friska kroniska smittbärare under lång tid framöver.

Symtomen kan vara mycket lindriga och otydliga.
· Ökad dödlighet i flocken
· Nedsatt allmäntillstånd (till exempel uppburrad fjäderdräkt, avmagring, ansträngd andning, blek och liten kam)
· Vattnig eller slemmig gulaktig diarré
· Sänkt foderkonsumtion
· Nedsatt äggproduktion
· Sänkt kläckbarhet hos avelsägg som samlas från smittade höns
· Ökad dödlighet bland nykläckta kycklingar, särskilt under den andra veckan efter kläckning

Fåglar som överlever den akuta fasen av sjukdomen blir ofta försvagade, magrar av, får blek och liten kam och har diarré. Dödligheten kan variera mellan 0 till 100 procent beroende på till exempel ålder. Dessutom kan fåglarna vara kroniska bärare som är friska men kan sprida bakterier under en lång tid.

Samtliga svenska avelsbesättningar med tamhöns och kalkoner kontrolleras regelbundet genom blodprovsundersökning i det så kallade hönshälsokontrollprogrammet.

Vad vill du läsa om i nyhetsbrevet?

Har du synpunkter på nyhetsbrevet eller något som du vill att vi ska skriva om, så är du välkommen att höra av dig till oss.

Mejla dina synpunkter till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Nyhetsbrevet” i ämnesraden.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12 och 13-15
Övrig tid, ring polisen 114 14 (ytterst akuta anmälningar)


e-postadress: djurskydd.vastragotaland@la..
Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns.
Tänk på att du inte kan vara anonym när du anmäler via e-post!Egna önskemål?
Om du har önskemål om vad du vill ha information om i nyhetsbrevet, maila veterinar.vastragotaland@lan.. 


Tipsa en kollega?

» Klicka här för att skicka detta nyhetsbrev vidare till en kollega.Prenumerera

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill starta en egen prenumeration?
Klicka här för att lägga till dig som prenumerant.Veterinär- och djurskyddsenheten

veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Detta mail skickas med IdRelay