Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Projekt Åsnens nationalpark

JUNI 2017
 

Foto: Catti Sammelin
 

Tyck till om Sveriges nästa nationalpark

Torsdag 4 maj skickades förslag till bildande av nationalpark i Åsnen ut på remiss. Remissinstanserna har två månader på sig att lämna synpunkter innan ansökan om att bilda nationalpark sammanställs och skickas till regering och riksdag. Naturvårdsverket vill få in synpunkter och kommentarer på förslaget innan den 3 juli.

Utökat gränsförslag i kompletterande remiss om bildande av Åsnens nationalpark har skickats ut. Naturvårdsverket kompletterar remissen med ett område vid udden Abbanäs norr om Hulevik. Yttrande och synpunkter kan lämnas fram till den 28 augusti 2017.

Här kan du ta del av remissen i sin helhet https://www.naturvardsverket.se/remiss2017-asnen

 

Samlingsbyggnad i Trollberget
 

 

25 maj träffade vi besökare i Trollberget

Den 25 maj visade vi hur långt vi har kommit med bygget av entrén i Trollberget söder om Hulevik. Vi fanns på plats och det gjorde även ett 70-tal besökare. Vi fick många positiva kommentarer och bra synpunkter som kan komma till användning. Tillgängligheten testades vid väderbyggnaden och stigarna av personer med funktionsvariationer.

 

Foto: Hans Harladsson
 

Vad görs i entréerna?

Entrén i Trollberget
Byggnader, brygga och grillplats håller på att färdigställas under sommaren. Informationsskyltar och stigar bir helt klar under 2018.

Huvudentrén i Sunnanbron
Byggnationen återupptas hösten 2017. Det kommer att vara färdigställt våren 2018.

Besöksplatsen i Bjurkärr
Upphandling pågår av att byta ut byggnaderna i Bjurkärr så att de blir av samma utformning som vid entréerna.

Se bilder av byggnationerna i Trollberget

Illustration: Catti Sammelin
 

Vägvisning till nationalparken

I juni har arbetet med vägvisningen till vår nationalpark satt igång. En grupp med en representant per kommun (Alvesta, Tingsryd och Växjö) och en från Länsstyrelsen haft ett första möte med Trafikverket. Frågeställningar som behandlas är bland annat; Vilka vägar ska vi skylta ifrån? Kan två bilar mötas på vägen? Finns mötesplats? Ska vi skylta till båda entréerna? Möten fortsätter till hösten.

Annette i Åsnentillsynens nya båt.
 

Åsnentillsynen i sommar

Under sommaren kan du träffa någon av personerna i Åsnentillsynen, Annette Pettersson, Jan Sikkema, Peter Mattiasson eller Emil Persson i området.

- Jag ser fram emot trevliga turister och fiskare som finns på sjön. Alla dessa möten är givande för mig och förhoppningsvis kan jag förmedla betydelsen av Åsnens rika djurliv och natur, säger Annette Pettersson.

Råd till besökare
Åsnentillsynen vill uppmana turister att elda vid utsatta eldstäder och att inte göra egna sådana, vilket inte är tillåtet. Ett tips är att ta med engångsgrill och stormkök om det inte finns eldstad. Viktigt är att ta med skräp om man vistas i området. Tänk på Fiskgjusen och Havsörnen, respektera fågelskyddsområden. Stör inte inte det djurliv som är så värdefullt i och kring Åsnen.

Styrgruppen ute på Åsnen med Åsnentillsynen
 

Styrgruppen för Åsnentillsynen

Styrgruppen för Åsnentillsynen, med representanter från Alvesta-, Växjö- och Tingsryds kommun samt Länsstyrelsen, följde med Åsnentillsynen ut på sjön en dag för att se hur tillsynen fungerar. Vi blev bland annat visade hur utmärkning av fågelskyddsområden ser ut, var det är mest nedskräpning och hur eldstäderna ser ut. Även kontroll av fiskekort fick vi vara med om. Åsnentillsynen ska framöver satsa på att få fram bra information för att förebygga att det blir skador i och runt Åsnen.

Naturum Kronoberg, Huseby
 

Naturutflykter i den blivande nationalparken i Åsnen

Naturum Kronoberg arrangerar temaguidade turer i området under sommaren. Passa på att besöka området och lär dig mer om Dagfjärilar eller geologin runt Åsnen.

SÖNDAG 16 JULI KL. 10:00-12:00 Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Dagfjärilar
Vid detta tillfälle besöker vi Hackekvarn och Ekefors för att skåda dagfjärilar med Lars Pettersson från Dagfjärilsövervakningen. Samling: Parkeringen vid bron mellan Hackekvarn och Ekefors. Följ länsväg 120 mellan Urshult och Ryd. Strax utanför Urshults samhälle visar skylt mot Hackekvarn. Efter ca 2 km når du bron. Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL. 10:00-12:00 Lär känna Sveriges nästa Nationalpark: Tema Geologi
Under geologins dag besöker vi Bjurkärr för att få veta mer om geologin runt Åsnen. Hur ser berggrund och jordtäcke ut och hur bildades egentligen sjön? Samling: Bjurkärrs parkering. Arrangör: Naturum Kronoberg, www.naturumkronoberg.se Kontakt: Marie Mårtensson, 0470-75 20 05, naturum@husebybruk.se Praktisk information: Ta gärna med egen kikare, lupp och fika.

Här kan du läsa hela Naturutflyktsprogrammet för 2017

Foto: Hilke Fuhrmann
 

Fjäril vingad

Både vid Trollberget och Bjurkärr har den vackra Aspfjärilen i dagarna varit synlig. Ta chansen och upplev denna stora dagfjäril. Vill du lära dig mer om dagfjärilar se de planerade naturutflykterna som Naturum arrangerar i sommar. En av de personer som sett fjärilen i området är fotografen av bilden, Hilke Fuhrmann.

Foto: Ingela Eriksson
 

Vi vill önska er en härlig sommar!

/Helene, Annika, Hans och Catti

Hemsidan för projekt Åsnens nationalpark
 

Läs mer på

www.nationalparkasnen.se

Facebook "Åsnens nationalpark"

Instagram, där hittar ni oss under namnet "Åsnens nationalpark"


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: info.kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg