Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Projekt Åsnens nationalpark

JULI 2016
 

Foto: Ingela Eriksson
 

Vad sker i projektet?

En kort resumé av vad som sker. Entréförslag tas fram av arkitekter och byggstart av den ena entrén, i Trollberget, planeras till hösten 2016. Tillgänglighetsarbetet har påbörjats, med bland annat god framkomlighet efter led i Bjurkärr. Förhandlingar med markägare fortsätter. Informationsskyltar till entréerna utformas. Skötselplan och föreskrifter färdigställs.

Arbets- och styrgruppen har träffats ett antal gånger under våren för att diskutera och arbeta med ovanstående delar. Referensgruppen, bestående av ett antal lokala samhällsföreningar, har träffats vid ett strategiskt samtal på residenset i februari för att fortsätta tidigare påbörjat arbete.

Emil Persson
 

Åsnentillsynens fyra ansikten i sommar

Förutom att se till att områden där fåglar häckar är avgränsade och inte överträds handlar tillsynen om alltifrån att kontrollera fiskekort, sätta upp informationsskyltar, kunna släcka mindre skogsbränder till att bemöta besökare i Åsnen och kunna svara på frågor.

De som arbetar med tillsynen i sommar är Emil Persson (på bild), Emil Gustafsson, Anette Petersson och Ivar Johansson.

- Värdskapet är mycket viktigt, vi är många gånger ett av ”de ansikten” som Åsnens besökare möter när de vistas i området, säger Emil Persson.

Ladan i Bjurkärr med nytt tak
 

Nytt tak för ladan i Bjurkärr

I november 2015 kom stormen Gorm till Kronobergs län och lämnade efter sig en bok över taket på den gamla höladan i Bjurkärr, Hallsnäsalyckan.

Under våren har det gamla sticke-taket tagits bort och ersatts av okantad kärnfura som är spårfräst för vattenavrinning.

 

 

Den nya kanotrastplatsen i Trollberget
 

Ny kanotrastplats planeras

För några år sedan fanns en kanotrastplats vid Abbanäs, norr om Hulevik, och en vid Trollberget. I samband med att nationalparken bildas skapas en ny kanotrastplats vid Trollberget som ersätter de två tidigare.

Mikael Persson och Tobias Ivarsson, skyltarbetet för entréerna.
 

entréskyltar i parken

Arbetet med entréskyltar till området är i full gång. Mikael Persson och Tobias Ivarsson är två av de som arbetat med skyltarna under året. Entréskyltarna kommer att placeras vid de planerade entréerna/besöksplatserna i Trollberget och i närheten av Bjurkärr.

naturum Kronoberg, logotyp.
 

Lär känna Sveriges nästa nationalpark

Under vissa helgdagar utforskar Naturum Kronoberg den blivande nationalparken i serien av temaguidningar ”Lär känna Sveriges nästa nationalpark”. Läs mer om när guidningarna sker

 

Nytt projekt för Destination Åsnen!

Åsnenområdet har beviljats projektmedel för fortsatt utvecklingsarbete i hela destinationen. Läs mer här

Foto: Ingela Eriksson
 

Följ oss på

Facebook "Åsnens nationalpark"

Instagram "Åsnens nationalpark"

eller på hemsidan www.nationalparkasnen.se

Foto: Ingela Eriksson
 

Vi önskar er en härlig sommar!

 /Gisela, Helene, Annika, Hans och Catti.


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: info.kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg