Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Projekt Åsnens nationalpark

DECEMBER 2015
 

Thyréns idéskiss av byggnad
 

NYTT ENTRÉFÖRSLAG

Hösten 2014 togs det fram ett förslag till utformning av de planerade entréerna vid Sunnabron/Bjurkärr och Trollberget. Byggnaderna (väderskydd, toaletter, mm) i detta förslag var utformade med väggar av sten. Framförallt materialvalet upplevdes av många som tungt och massivt.

Under hösten har därför en annan arkitekt anlitats för att ta fram ett alternativt förslag på utformning av byggnad. Placering av entréer, parkeringar, leder och funktionerna på entréplatserna kvarstår till största delen från förslaget från 2014, men har förbättrats och utvecklats. Ritningar tas nu fram så att projektering och bygge ska kunna upphandlas under 2016.

 

Uthuset på Bergön renoveras
 

Renovering av Bergön

Under sommaren har uthuset på Bergö renoverats. Eftersom att taket hade en skada uppstod rötskador på timret. Detta har nu åtgärdats och taket har lagts om, fönstren har renoverats med ursprungligt glas. Huset kommer till god användning för förvaring av bojar mm som Åsnentillsynen använder.

Arbetet med stigförbättring i Bjurkärr
 

Tillgänglighet i Bjurkärr

Arbetet med att rusta upp stigen i naturreservatet Bjurkärr har påbörjats under hösten. Stigen har breddats och nytt material har lagts på. Den har delvis dragits om för att göra den mindre kuperad. Till våren fortsätter vi med att utföra "slutfinishen" med ledbrädor och att färgmarkera stigen. Allt för att den ska bli tillgänglig för så många som möjligt. VÄLKOMMEN att gå den redan nu!

Exempel på skylt för Sveriges nationalparker
 

Skyltarbetet

Arbetet är i gång med utformning av information på de stora skyltarna som kommer att placeras i entréerna. Arbetsgruppen för skyltarbetet har under våren och hösten arbetat med att ta fram textdelar som ska presenteras på skyltarna. Mycket material har framställts och det sker en urskiljning av vilken del som placeras på de stora skyltarna respektive vilken information som kan placeras på andra platser, som tex på hemsida, i brochyrer eller i sociala medier.    

Arbetsgrupp september 2015
 

Styrgrupp- & arbetsgruppsmöten 2015

Arbetsgruppens möten har under året bland annat handlat om entréförslaget, tillgänglighetsarbetet i nationalparken, påbörjade åtgärder i parken, information på skyltar vid entréerna och föreskrifter.

I styrgruppen har diskussionerna handlat om entréerna, tidplanen för projektet, markägarförhandlingar, samordning av Destination Åsnen och Åsnens nationalpark och informationsarbetet till olika målgrupper.

 

Trollberget tidig höst
 

Gräns och markförhandlingar

För att kunna bilda en nationalpark måste staten äga mark och vatten. Naturvårdsverket förhandlar fortfarande med ett antal markägare om att få köpa mark och vatten. För att kunna nå målet om invigning av en nationalpark under 2017 så jobbar vi nu med en alternativ avgränsning som är mindre än ursprungligt utredningsområde. Läs vidare och se karta här

 

 

Refernsgruppsmöte 2016

Den 3 februari hålls ett möte för referensgruppen på residenset i Växjö. Under mötet kommer det nya entréförslaget att presenteras, det kommer att ges information om läget i projektet, hur skyltarbetet fortskrider samt tid för diskussion.

Referensgruppen består av representanter från föreningar och organisationer, till exempel Naturskyddsföreningen, hembygdsföreningar, sockenråd med mera.

Illustration av Catti Sammelin
 

God jul & gott nytt år

Vi önskar er en härlig jul och ett gott nytt år med tid för vila. Kanske det finns tid för en tur till den blivande nationalparken ;) 
Hinner du med att ta en bild på Åsnen i vinterskrud, dela gärna med dig på Åsnens nationalparks facebooksida.  

/Helene, Annika, Hans och Catti

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: info.kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg