Webbversion

Länsstyrelsen i Kronobergs län - Projekt Åsnens nationalpark

JULI 2015
 

Bjurkärr - Fotograf Ingela Eriksson
 

Välkommen till vårt nya nyhetsbrev

Här kommer det första digitala nyhetsbrevet för projekt Åsnens nationalpark. Vi vill dela med oss av vad som sker i projektet och  ge information om den blivande nationalparken. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut något oftare än den tryckta varianten, som tidigare kommit ut en gång per år. Vidarebefordra gärna brevet till någon du tror eller vet är intresserad av att ta del av informationen.

Bjurkärr - Fotograf Ingela Eriksson
 

läget i projektet

Tidplanen för projektet är förlängd vilket innebär att större delen av arbetet är tänkt att vara klart vid 2016 års slut och att invigning planeras till våren 2017. Markägarförhandlingar pågår fortfarande och målsättningen är att avgränsningen för området ska kunna bli klar vid årets slut. Planering av de två entréerna vid Sunnanbron-Bjurkärr och Trollberget pågår och projektering ska genomföras under året så att byggnation kan ske under 2016. Även informationsmaterial i form av skyltar och planering av stigar pågår under innevarande år.

 

Arbets- & styrgruppsmöte 17 juni

Styr - & arbetsgruppen för projekt Åsnens nationalpark träffades på residenset den 17 juni för att fortsätta diskussionerna kring hur vi uppnår målet med att skapa en nationalpark öppen för alla. Det redogjordes för läget i projektet. Förslag till byggnader och andra anordningar till entréer och övriga besöksplatser diskuterades. Justering ska göras utifrån funktion-, konstruktion- och tillgänglighets­aspekter.

Bild på en av Hamra nationalparks stora skyltar
 

skyltar i parken

Arbetet med de stora skyltarna som kommer att placeras vid entréerna har satt igång. 5 lokala författare har anlitats för att skapa skyltar inom områdena; Livet i skogen, Livet i vattnet, Fågellivet och Övärlden samt Kulturmiljö. Underlaget för informationen kommer från inventeringar och tidigare strategiska samtal i referensgruppen.

Utöver stora skyltar ska information finnas på mindre skyltar i området, broschyrer, pedagogiskt skolmaterial, webb & sociala medier. Visionen är att Sveriges nationalparker ska ha information i ”världsledande pedagogisk klass”.  

Bilden visar ett exempel på skylt i Hamra nationalpark.

Bjurkärr - Fotograf Ingela Eriksson
 

Upplev  i sommar

Ett antal guidade turer hålls i sommar där du kan lära känna den blivande nationalparken. Det är främst turer arrangerade av Naturum Kronoberg.

Läs mer om dem här.

Välkommen ut!

Naturvårdsverkets broschyr - Så bildas en nationalpark
 

Hur bildas en nationalpark?

Vill du veta hur det går till när en nationalpark bildas kan du ta del av information i den nya foldern av Naturvårdsverket, Så bildas en nationalpark.

 

 

Följ oss även på

Facebook, där vi heter Åsnens nationalpark eller på hemsidan

www.nationalparkasnen.se

 

Åter igen, sprid gärna det här nyhetsbrevet vidare till personer du tror eller vet skulle vilja ha mer information om bildandet av Åsnens nationalpark. De blir tillagda i adresslistan genom att skicka ett mejl till någon av kontaktpersonerna (Helene/Catti) eller adressen som anges längst ned på nyhetsbrevet.

 

 

Kontakt

Projektledare, Gisela Norberg, Naturvårdsverket
gisela.norberg@naturvardsverket.se
010-698 15 14


Bitr. projektledare, Helene Pettersson, Länsstyrelsen Kronoberg
helene.pettersson@lansstyrelsen.se
010-223 74 56


Kommunikatör, Catti Sammelin, Länsstyrelsen Kronoberg
catarina.sammelin@lansstyrelsen.se
010-223 74 85

 

 


Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 Växjö
E-post: info.kronoberg@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kronoberg